Aktualni projekti

V Termah Dobrna poteka vrsta projektov. Med pomembnejšimi so naslednji projekti:
 

KOC – Kompetenčni center za trajnostni turizem (sodelujujoči partner v konzorciju):

  • projekt sofinanciran s strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov 
  • opis aktivnosti – razvoj kompetenc ključnih kadrov v hotelsko gostinski dejavnosti z izvedbo izobraževanj, usposabljanj, delavnic

         

PROCESNI VAUČER – PROCESI DOBRNA:

  • Projekt sofinanciran s strani Javne agencije RS za spodbujanje podjetitnišva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. 
  • Opis aktivnosti – standardizacija procesov za povečanje učinkovitosti izvajanja procesov in dvig kakovosti izvajanja storitev.

ZAPOSLOVANJE – program Zaposli.me 2017/2019

  • V letu 2017 smo po programu Zaposli.me zaposlili 5 novih zaposlenih.

 

INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVOD - Razvoj turističnih programov za varno, odgovorno in zdravo staranje (Responsible healthy aging programs) Terme Dobrna, d.d.

  • Projekt sofinanciran s stani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
  • Opis aktivnosti – razvoj turističnih programo za varno, odgovorno in zdravo staranje.

      

MEDGENERACIJSKA TOČKA V PARKU DOBRNA - DRUŽENJE ZA VSE