INTEGRALNI TURISTIČNI PROIZVOD - Razvoj turističnih programov za varno, odgovorno in zdravo staranje (Responsible healthy aging programs) Terme Dobrna, d.d.

               

V Termah Dobrna smo se odločili aktivno razviti popolnoma nove integralne turistične programe (Responsible healthy aging programs), ki bodo odgovorili na izzive starajočega se prebivalstva v Evropi in v svetu. Proizvodi so usmerjeni in pripravljeni za goste zgodnejšega poznega starostnega obdobja, ki prevzemajo odgovornost za lastno preventivo in kontrolo zdravja, gibanje, izobraževanje o zdravju, sprostitev in socialno vključenost. 

Skozi programe, ki so v tesni povezavi z modeli zdravega staranja, katere nenehno preučuje znanstvena in strokovna javnost, bomo v Termah Dobrna naredili velik korak pred konkurenčnimi družbami v Sloveniji in tudi v tem delu Evrope.

Z novimi integralnimi turističnimi programi, družba Terme Dobrna nadaljuje izvajanje začrtane strategije razvoja, v kateri smo se usmerili za okrepitev svoje strateške usmeritve v zdravstvu, skozi nadaljnji razvoj lastnega diagnostično-rehabilitacijskega centra, kjer se bomo še intenzivneje povezovali in sodelovali z vodilnimi strokovnjaki s področja ginekologije, urologije, ortopedije in nevrologije, z Visoko šolo za zdravstvo ter Zasebnim zavodom IARMR pri raziskovalno razvojni dejavnosti.

Kot vodilni turistični ponudnik v regiji se zavedamo svoje vloge in z vključevanjem v turistične pakete k sodelovanju vabimo manjše ponudnike turističnih storitev, kulturne dediščine in naravnih vrednot.

Navedeno močno vpliva na konkurenčno sposobnost Term Dobrna in še utrjuje njen položaj kot vodilne ponudnika rehabilitacijskih in preventivnih zdravstvenih storitev. 

JAVNI POZIVI ZA ODDAJO PONUDB:

     1. Razvoj digitalne platforme za spremljanje in interakcijo

     Povabilo k oddaji ponudb za izdelavo IS za podporo VOS (.pdf, 849 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb (.xlsx, 16 kB)
     Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 239 kB)

     2. Oblikovanje promocijskega materiala za integralne turistične programe

     Povabilo k oddaji ponudb za grafično oblikovanje (.pdf, 875 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb za grafično oblikovanje (.xlsx, 25 kB)
     Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 237 kB)

     3. Razvoj medicinskega dela turističnih integralnih proizvodov VOZS

     Povabilo k oddaji ponudb za razvoj ITP - medicina (.pdf, 501 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb za razvoj ITP - medicina (.xlsx, 15 kB)
     Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 256 kB)

     4. Razvoj turističnega dela turističnih integralnih proizvodov VOZS

     Povabilo k oddaji ponudb za razvoj ITP - turistični del (.pdf, 527 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb za razvoj ITP - turistični del (.xlsx, 15 kB)
     Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 256 kB)

     5. Razvoj digitalnih orodij za prodajo turističnih integralnih proizvodov VOZS

     Povabilo k oddaji ponudb za razvoj ITP - razvoj digitalnih orodij (.pdf, 841 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb za razvoj ITP - razvoj digitalnih orodij (.xlsx, 15 kB)

     6. Nabava informacijske opreme za podporo izvedbe integralnih turističnih proizvodov VOZS

     Povabilo k oddaji ponudb - nabava IT opreme (.pdf, 483 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - nabava IT opreme (.xlsx, 15 kB)
     Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 142 kB)

     7. Kreativni razvoj turističnih integralnih proizvodov VOZS

     Povabilo k oddaji ponudb - kreativni razvoj turističnih integralnih proizvodov (.pdf, 362 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - kreativni razvoj turističnih integralnih proizvodov (.xlsx, 15 kB)

     8. Merilni sistemi za podporo izvedbe turističnih integralnih proizvodov VOZS

     Povabilo k oddaji ponudb - merilni sistemi za podporo izvedbe turističnih integralnih proizvodov (.pdf, 362 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - merilni sistemi za podporo izvedbe turističnih integralnih proizvodov (.xlsx, 15 kB)

     9. Strategija in načrt oglaševanja - Spletno oglaševanje social media

     Povabilo k oddaji ponudb - spletno oglaševanje social media (.pdf, 538 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - spletno oglaševanje social media(.xlsx, 15 kB)
     Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 356 kB)

     10. Strategija in načrt oglaševanja - elektronski mediji

     Povabilo k oddaji ponudb - elektronski mediji (.pdf, 536 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - elektronski mediji (.xlsx, 15 kB)
     Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 356 kB)

     11. Strategija in načrt oglaševanja - tiskani mediji

     Povabilo k oddaji ponudb - tiskani mediji(.pdf, 535 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - tiskani mediji (.xlsx, 15 kB)
     Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 356 kB)

     12. Strategija in načrt oglaševanja - usposabljanja

     Povabilo k oddaji ponudb - usposabljanja (.pdf, 434 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - usposabljanja (.xlsx, 15 kB)

     13. Strategija in načrt oglaševanja - vmesniki

     Povabilo k oddaji ponudb - vmesniki (.pdf, 452 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - vmesniki (.xlsx, 16 kB)