Certifikati

f t g

DNV certifikat

Akreditacijo podeljuje mednarodna akreditacijska hiša DNV in predpisuje standard na vseh področjih delovanja Medicinskega centra, tako na zdravstvenem področju kot tudi na podpornih procesih. Certifikat pomeni podporo razvoju in nenehno izboljševanje kakovosti zdravstvenega varstva in varnosti pacientov ter obravnava splošne varnosti delavcev, bolnikov in drugih obiskovalcev v Medicinskega centra v Termah Dobrna. Pridobitev tega certifikata pomeni potrditev uspešnega dela Medicinskega centra Term Dobrna na področju urejenosti in organizaciji dela ter hkrati večjo prepoznavnost v evropskem prostoru.

Preberi več o DNV certifikatu

 

Certifikata za okolje Ecolabel

 

Vidik trajnostnega razvoja Term Dobrna je v opredelitvi za trajno uporabo naravnih zdravilnih sredstev za področje zdraviliškega zdravljenja, hkrati pa tudi skrb za kvalitetno in odgovorno izrabo le-teh, za čim manjše obremenjevanje okolja in odločitev.
Z načrtnimi eko aktivnostmi in usmeritvami podjetja smo uspeli izpolniti kriterije in Agencija Republike Slovenije za okolje nam je septembra 2013 podelila znak za okolje Ecolabel za turistično nastanitveno storitev.
Vlaganja v izrabo obnovljivih in naravnih virov energije – odpadne termalne vode, sonca in lesne mase – pomenijo že več kot 70 % pridobitev potrebne energije iz obnovljivih virov. Z načrtnim ločevanjem odpadkov in z racionalno uporabo vode zmanjšujemo stroške. Z vključevanjem lokalnih ponudnikov storitev in proizvodov turistične ponudbe, kot tudi ponudbe na kulturnem področju zaokrožujemo turistične programe. Možnosti pohodništva, kolesarjenja in drugih aktivnosti v prelepem okolju Dobrne izpod Paškega Kozjaka dopolnjujejo trajnostni razvoj zelenega turizma. Področje zdraviliškega centra Term Dobrna z zdraviliškimi objekti in z zdraviliškim parkom je kulturna dediščina in njeno načrtno obnavljanje ter vzdrževanje bo tudi v bodoče skrb podjetja Term Dobrna.

Okoljska politika Terme Dobrna.pdf (1,6 KB)

Program ukrepov okoljske politike.pdf (345 KB)

Preberi več o ECO Label certifikatu

 

Slovenia Green Accommodation

 

Terme Dobrna smo se pridružile ponudnikom, ki so se prijavili na četrti nacionalni poziv Slovenske turistične organizacije za pospeševanje vpeljevanja trajnostnega poslovanja  v turizmu, imenovan Zelena shema slovenskega turizma - Slovenia Green. Shema do danes združuje že 23 destinacij, 20 ponudnikov in 3 parke z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan nacionalni sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh stebrih trajnostnega razvoja, okoljskem, družbenem in ekonomskem. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam in zavarovanim območjem kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam.