Integralni turistični proizvod

Integralni turistični proizvod - Razvoj turističnih programov za varno, odgovorno in zdravo staranje (Responsible healthy aging programs) Terme Dobrna, d.d.

JAVNI POZIVI ZA ODDAJO PONUDB

1. Razvoj digitalne platforme za spremljanje in interakcijo

 • Povabilo k oddaji ponudb za izdelavo IS za podporo VOS (.pdf, 849 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb (.xlsx, 16 kB)
 • Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 239 kB)

2. Oblikovanje promocijskega materiala za integralne turistične programe

 • Povabilo k oddaji ponudb za grafično oblikovanje (.pdf, 875 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb za grafično oblikovanje (.xlsx, 25 kB)
 • Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 237 kB)

3. Razvoj medicinskega dela turističnih integralnih proizvodov VOZS

 • Povabilo k oddaji ponudb za razvoj ITP - medicina (.pdf, 501 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb za razvoj ITP - medicina (.xlsx, 15 kB)
 • Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 256 kB)

4. Razvoj turističnega dela turističnih integralnih proizvodov VOZS

 • Povabilo k oddaji ponudb za razvoj ITP - turistični del (.pdf, 527 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb za razvoj ITP - turistični del (.xlsx, 15 kB)
 • Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 256 kB)

5. Razvoj digitalnih orodij za prodajo turističnih integralnih proizvodov VOZS

 • Povabilo k oddaji ponudb za razvoj ITP - razvoj digitalnih orodij (.pdf, 841 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb za razvoj ITP - razvoj digitalnih orodij (.xlsx, 15 kB)

6. Nabava informacijske opreme za podporo izvedbe integralnih turističnih proizvodov VOZS

 • Povabilo k oddaji ponudb - nabava IT opreme (.pdf, 483 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb - nabava IT opreme (.xlsx, 15 kB)
 • Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 142 kB)

7. Kreativni razvoj turističnih integralnih proizvodov VOZS

 • Povabilo k oddaji ponudb - kreativni razvoj turističnih integralnih proizvodov (.pdf, 362 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb - kreativni razvoj turističnih integralnih proizvodov (.xlsx, 15 kB)

8. Merilni sistemi za podporo izvedbe turističnih integralnih proizvodov VOZS

 • Povabilo k oddaji ponudb - merilni sistemi za podporo izvedbe turističnih integralnih proizvodov (.pdf, 362 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb - merilni sistemi za podporo izvedbe turističnih integralnih proizvodov (.xlsx, 15 kB)

9. Strategija in načrt oglaševanja - Spletno oglaševanje social media

 • Povabilo k oddaji ponudb - spletno oglaševanje social media (.pdf, 538 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb - spletno oglaševanje social media(.xlsx, 15 kB)
 • Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 356 kB)

10. Strategija in načrt oglaševanja - elektronski mediji

 • Povabilo k oddaji ponudb - elektronski mediji (.pdf, 536 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb - elektronski mediji (.xlsx, 15 kB)
 • Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 356 kB)

11. Strategija in načrt oglaševanja - tiskani mediji

 • Povabilo k oddaji ponudb - tiskani mediji(.pdf, 535 kB)
 • Obrazci za oddajo ponudb - tiskani mediji (.xlsx, 15 kB)
 • Pojasnila in odgovori na vprašanja (.pdf, 356 kB)

12. Strategija in načrt oglaševanja - usposabljanja

13. Strategija in načrt oglaševanja - vmesniki

     Povabilo k oddaji ponudb - vmesniki (.pdf, 452 kB)
     Obrazci za oddajo ponudb - vmesniki (.xlsx, 16 kB)