A – Anina pot

A – Anina pot

A – Anina pot

Časovni obseg poti: približno 3 ure zmerne hoje

Anina pot je speljana po gričevnatemu svetu med hudourniško Dobrnico in reko Hudinjo, ki priteče iz smeri Vitanja. Tod ni strnjenih naselij, ampak le skupine hiš in posamezne kmetije, posejane med sadovnjaki in vinogradi, kjer boste srečali domačine, ki vam bodo o življenju na tem delu Občine Dobrna znali marsikaj povedati.

Pot zajema naslednje točke:

 1. CERKEV MARIJINEGA VNEBOVZETJA
 2. VILA RUŽIČKA
 3. DVOREC DOBRNICA – GUTENEK
 4. KNEIPPOVO KORITO
 5. JAMA BIERKELLER – LEDENICA
 6. DRENOVEC
 7. KOVAČNICA NA DOMAČIJI MAROŠEK
 8. ČRNA KUHINJA PRI ŠUMEJ
 9. FARMA NOJEV
 10. CERKEV SV. MIKLAVŽA
 11. RAZGLEDNA TOČKA

Brošura poti po Dobrni (.pdf – 5 Mb)