L – Loška pot

Časovni obseg poti: približno 3 ure zmerne hoje

Loška pot vodi iz centra Dobrne, skozi zdraviliški kompleks po cesti v Klanc, kjer na pobočjih ležijo vinogradi. Pot se vzpenja do naselja Loka pri Dobrni. Dolina Loke je prav posebna, saj je zanjo značilen kraški svet z rdeče rjavo terra rosso, z vrtačami, ponikovalnicami in celo kraško jamo, imenovano Osrečanova zvonica.

Del poti je Dolina mlinov, ob poti stojijo več kot tristo let stari mlini Gregorjev, Petračev, Sedjevšekov in dva Vovkova mlina. Po poti lahko od daleč vidite ruševine gradu Kačnik, ter se napotite mimo treh ribnikov do graščine Novi grad v Lokovini. Tu zavijete na levo in končali ste krožno pot. Zdaj ste spet v centru Dobrne.

Pot obsega naslednje točke:

  1. HIšA KULTURNE DEDIŠČINE V TERMAH DOBRNA, ZBIRKA POLENEK
  2. IZLETNIŠKA KMETIJA “Pri Minki”
  3. KOŠKA URA
  4. DOLINA MLINOV
  5. KNEIPPOV TOLMUN
  6. ZGORNJI VOVKOV MLIN
  7. OBORA JELENOV – kmetija
  8. DOMAČIJA BLAŽIČ – ZBIRKA STARIN
  9. KAČJI GRAD
  10. PAINTBALL

Brošura poti po Dobrni (.pdf – 1,56 Mb)