Obvestila Nadzornega sveta in Skupščine

2019 - OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
28.01.2019

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
 

2019 - OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
29.08.2019

Objava sklepov 27. Skupščine

(.pdf – 52 kB)
29.07.2019

Vabilo na 27. Skupščino Term Dobrna
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Revidirano letno poročilo 2018
Poročilo o delu Nadzornega sveta 2018
Prijavnica
Pooblastilo

(.pdf – 157 kB)
(.pdf – 99 kB)
(.pdf – 2 Mb)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 58 kB)

17.01.2019

Objava sklepov 26. Skupščine
Sklepi 26. Skupščine
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
(.pdf – 141 kB)
 

2018 - OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
17.12.2018

Objava sklica 26. Skupščine Term Dobrna
Sklic 26. Skupščine Term Dobrna
Prijavnica in pooblastilo
Predlog sklepov in obrazložitev predlaganih sklepov
Objava na SEONET

(.pdf – 57 kB)
(.pdf – 80 kB)
(.pdf – 22 kB)
(.pdf – 67 kB)
 
26.11.2018

Objava sklepov 25. Skupščine Term Dobrna
Sklepi 25. Skupščine Term Dobrna
Objava na SEONET

(.pdf – 51 kB)
(.pdf – 90 kB)
 
26.10.2018

Vabilo na klic 25. Skupščine Term Dobrna
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Pooblastilo
Prijavnica
Objava vabila na sklic 25. Skupščine Term Dobrna

(.pdf – 557 kB)
(.pdf – 602 kB)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 57 kB)
 

31.08.2018

Sklepi 24. Skupščine Term Dobrna
Objava sklepov 24. Skupščine Term Dobrna
Objava na SEONET

(.pdf – 135 kB)
(.pdf – 52 kB)
 
11.07.2018

Vabilo na klic 24. Skupščine Term Dobrna
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Pooblastilo
Prijavnica
Revidirano letno poročilo 2017
Poročilo o delu Nadzornega sveta 2017
Objava sklica
Objava na SEONET

(.pdf – 157 kB)
(.pdf – 99 kB)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 6 Mb)
(.pdf – 2 Mb)
(.pdf – 58 kB)
 

2018 - OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

 

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
17.12.2018

Objava povzetkov sklepa Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
 
04.12.2018

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 49 kB)
 
26.10.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
05.10.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 47 kB)
31.08.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 49 kB)
10.07.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 57 kB)
18.05.2018

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
26.04.2018

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 35 kB)
30.03.2018

Objava povzektov sklepov Nadzornega sveta in Poročila o delu Nadzornega sveta 2017
Poročilo o delu Nadzornega sveta 2017
Objava na SEONET

(.pdf – 54 kB)
(.pdf – 2 MB)
 
29.01.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 47 kB)
 

2017 - OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
21.08.2017

Objava sklepov 23. Skupščine družbe
Sklepi 23. Skupščine družbe
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
(.pdf – 99 kB)
13.07.2017

Sklic 23. Skupščine Term Dobrna
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Pooblastilo
Prijavnica
Revidirano letno poročilo 2016
Poročilo o delu Nadzornega sveta 2016
Objava sklica
Objava na SEONET

(.pdf – 141 kB)
(.pdf – 86 kB)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 3 Mb)
(.pdf – 536 kB)
(.pdf – 58 kB)
 

2017 - OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
13.09.2017

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
 
28.08.2017

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
 
13.07.2017

Objava sklepov Nadzornega sveta družbe
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
02.06.2017

Objava sklepov nadzornega sveta družbe
Objava na SEONET

(.pdf – 45 kB)
 

26.05.2017

Objava sklepov nadzornega sveta družbe
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
 

31.03.2017

Objava sklepov nadzornega sveta družbe in
Poročila nadzornega sveta družbe

Poročilo o delo nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 53 kB)

(.pdf – 535 kB)
27.02.2017

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 48 kB)

2016 - OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
30.08.2016

Objava sklepov 22. skupščine družbe
Objava na SEONET

(.pdf – 202 kB)
22.07.2016 Sklic 22. redne skupščine družbe
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Pooblstilo
Prijavnica
Letno poročilo 2015
Poročilo o delu Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 212 kB)
(.pdf – 157 kB)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 4MB)
(.pdf – 200 kB)

2016 - OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
8.12.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
26.09.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 45 kB)
15.07.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 48 kB)
29.06.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 45 kB)
23.06.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 49 kB)
14.06.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 48 kB)
23.05.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 49 kB)
03.05.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 45 kB)
30.03.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Poročilo o delu nadzornega sveta 2015
Objava na SEONET

(.pdf – 57 kB)
23.03.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 48 kB)
29.01.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta z dne 28.01.2016
Objava na SEONET

(.pdf – 45 kB)
21.01.2016

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)

2015 - OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
27.08.2015 Objava Sklepov 21. Skupščine družbe
Sklepi 21. Skupščine družbe
(.pdf – 50 kB)
(.pdf – 183 kB)
22.07.2015 Sklic 21. skupščine družbe
Sklic skupščine Terme Dobrna d.d.
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Prijavnica
Pooblastilo
Revidirano letno poročilo 2014
Poročilo o delu nadzornega sveta 2014

(.pdf – 193 kB)
(.pdf – 137 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 1873kB)
(.pdf – 1980 kB)

2015 - OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
25.11.2015 Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta (.pdf – 48 kB)
23.10.2015 Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta (.pdf – 48 kB)
27.08.2015 Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta (.pdf – 44 kB)
30.07.2015 Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta (.pdf – 48 kB)
15.07.2015 Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta (.pdf – 47,2 kB)
16.06.2015 Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta (.pdf – 48 kB)
15.05.2015 Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta (.pdf – 48 kB)
24.04.2015 Objava poročila o delu nadzornega sveta (.pdf – 53 kB)
24.04.2015 Poročilo o delu nadzornega sveta
Objava poročila o delu nadzornega sveta
(.pdf – 398 kB)
(.pdf – 53 kB)
16.04.2015 Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe (.pdf – 45 kB)
15.04.2015 Objava povzetka sklepov nadzornega sveta družbe (.pdf – 45 kB)
30.01.2015 Objava sklepov Nadzornega sveta (.pdf – 46 kB)

2014 – OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
05.11.2014 Objava sklepov 20. Skupščine Term Dobrna (.pdf – 50 kB)
05.11.2014 Sklepi 20. Skupščine Term Dobrna (.pdf – 73 kB)
03.10.2014 Vabilo na 20. sejo Skupščine Term Dobrna (.pdf - 191 kB)
03.10.2014 Objava sklica 20. seje Skupščine Term Dobrna (.pdf – 55 kB)
03.10.2014 Prijavnica na 20. Skupščino Term Dobrna (.pdf – 19 kB)
03.10.2014 Pooblastilo za 20. Skupšino Term Dobrna (.pdf – 16 kB)
03.10.2014 Gradivo z utemeljitvijo predlogov 2014 (.pdf – 137 kB)
28.08.2014 Sklepi 19. seje Skupščine Term Dobrna (.pdf – 83 kB)
28.08.2014 Objava sklepov 19. seje Skupščine Term Dobrna (.pdf – 52 kB)
28.08.2014 Vabilo na 19. sejo Skupščine Term Dobrna (.pdf – 195 kB)

2014 – OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
19.12.2014 Objava povzetka sklepov 1. korespondenčne
seje Nadzornega sveta
(.pdf – 46 kB)
03.12.2014 Objava povzetkov sklepov NS (.pdf – 48 kB)
02.10.2014 Objava povzetka sklepov 13. korespondenčne
seje Nadzornega sveta
(.pdf – 46 kB)
29.08.2014 Sklepi 12. redne seje Nadzornega sveta (.pdf – 50 kB)
28.07.2014 Sklepi 12. korespondenčne seje Nadzornega sveta (.pdf – 48 kB)
18.07.2014 Povzetek 11. redne seje Nadzornega sveta (.pdf – 46 kB)
08.07.2014 Sklepi 11. korespondenčne seje Nadzornega sveta (.pdf – 46 kB)
18.06.2014 Sklepi 10. korespondenčne seje Nadzornega sveta (.pdf – 46 kB)
17.04.2014 Sklepi 9. korespondenčne seje Nadzornega sveta (.pdf – 45 kB)
28.03.2014 Poročilo nadzornega sveta o delu
nadzornega sveta in o preveritvi
letnega poročila družbe
(.pdf – 266 kB)
28.03.2014 Objava povzetkov sklepov
10. redne seje Nadzornega sveta
(.pdf – 47 kB)
07.03.2014 Povzetek sklepov 9. redne seje Nadzornega sveta z dne 05.03.2014 (.pdf – 50 kB)
07.02.2014 Povzetek sklepov 8. redne seje Nadzornega sveta z dne 06.02.2014 (.pdf – 48 kB)

2013 – OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
28.08.2013 Objava sklepov 18. redne skupščine z dne 26.08.2013 (.pdf – 78 kB)
25.07.2013 Sklic 18. redne skupščine z dne 26.08.2013 (.pdf – 134 kB)
25.07.2013 Gradivo z utemeljitvijo predlogov (.pdf - 59 kB)
25.07.2013 Letno poročilo 2012 (.pdf – 2205 kB)
25.07.2013 Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2012 (.pdf – 90 kB)
25.07.2013 Prijavnica (.pdf – 19 kB)
25.07.2013 Pooblastilo (.pdf – 16 kB)

2013 – OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
02.12.2013 Sklepi 7. redne seje Nadzornega sveta z dne 29.11.2013 (.pdf – 155 kB)
28.10.2013 Sklepi 8. korespondenčne seje Nadzornega sveta z dne 25.10.2013 (.pdf – 166 kB)
10.09.2013 Sklepi 6. redne seje Nadzornega sveta z dne 09.09.2013 (.pdf – 153 kB)
02.08.2013 Sklepi 7. korespondenčne seje Nadzornega sveta z dne 01.08.2013 (.pdf – 165 kB)
12.07.2013 Sklepi 6. korespondenčne seje Nadzornega sveta z dne 12.07.2013 (.pdf – 166 kB)
11.07.2013 Sklepi 5. redne seje Nadzornega sveta z dne 10.07.2013 (.pdf – 158 kB)
28.06.2013 Sklepi 5. korespondenčne seje Nadzornega sveta z dne 28.06.2013 (.pdf – 164 kB)
30.05.2013 Sklepi 4. korespondenčne seje Nadzornega sveta z dne 30.05.2013 (.pdf – 207 kB)
24.04.2013 Sklepi 4. redne seje Nadzornega sveta z dne 23.04.2013
Poročilo o delu Nadzornega sveta
(.pdf – 300 kB)
(.pdf – 90 kB)
26.03.2013 Sklepi 3. korespondenčne seje Nadzornega sveta z dne 26.03.2013 (.pdf – 165 kB)
14.03.2013 Sklepi 2. korespondenčne seje Nadzornega sveta z dne 14.03.2013 (.pdf – 165 kB)
06.02.2013 Sklepi 3. redne seje Nadzornega sveta z dne 06.02.2013 (.pdf – 168 kB)

2012 – OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
21.12.2012 Sklepi 2. redne seje Nadzornega sveta z dne 20.12.2012 (.pdf – 178 kB)
19.11.2012 Sklepi 1. korespondenčne seje Nadzornega sveta z dne 15.11.2012 (.pdf – 176 kB)
07.09.2012 Sklepi 1. redne seje Nadzornega sveta z dne 07.09.2012 (.pdf – 167 kB)
29.06.2012 Sklepi 21. redne seje Nadzornega sveta z dne 28.06.2012 (.pdf – 81 kB)
25.05.2012 Sklepi 20. redne seje Nadzornega sveta z dne 24.05.2012 (.pdf – 73 kB)
26.04.2012 Sklepi 19. redne seje Nadzornega sveta z dne 25.04.2012 (.pdf – 79 kB)
26.04.2012 Poročilo o delu Nadzornega sveta 2011 (.pdf – 197 kB)
03.02.2012 Sklepi 18. redne seje Nadzornega sveta z dne 02.02.2012 (.pdf – 77 kB)

2012 – OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
29.08.2012 Sklepi 17. redne skupščine z dne 27.08.2012 (.pdf – 146 kB)
20.07.2012 Sklic 17. redne skupščine z dne 27.08.2012 (.pdf – 146 kB)
20.07.2012 Gradivo z utemeljitvijo predlogov (.pdf – 63 kB)
20.07.2012 Letno poročilo 2011 (.pdf – 2150 kB)
20.07.2012 Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2011 (.pdf – 198 kB)
20.07.2012 Prijavnica (.pdf – 19 kB)
20.07.2012 Pooblastilo (.pdf – 16 kB)

2011 – OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
10.11.2011 Sklepi 17. redne seje Nadzornega sveta z dne 09.11.2011 (.pdf – 92 kB)
26.08.2011 Sklepi 16. redne seje Nadzornega sveta z dne 26.08.2011 (.pdf – 53 kB)
12.07.2011 Sklepi 3. korespondenčne seje Nadzornega sveta
z dne 12.07.2011
(.pdf – 49 kB)
14.04.2011 Sklepi 15. redne seje Nadzornega sveta z dne 14.04.2011 (.pdf – 75 kB)
14.04.2011 Poročilo o delu Nadzornega sveta 2010 (.pdf – 144 kB)
28.01.2011 Sklepi 14. redne seje Nadzornega sveta z dne 28.01.2011 (.pdf – 56 kB)

2011 – OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost datoteke
29.08.2011 Sklepi 16. redne seje Skupščine z dne 26.08.2011 (.pdf – 71 kB)
22.07.2011 Sklic 16. redne skupščine z dne 26.08.2011 (.pdf – 104 kB)
22.07.2011 Gradivo z utemeljitvijo predlogov (.pdf – 59 kB)
22.07.2011 Letno poročilo 2010 (.pdf – 1,38 Mb)
22.07.2011 Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2010 (.pdf – 144 kB)
22.07.2011 Prijavnica (.pdf – 19 kB)
22.07.2011 Pooblastilo (.pdf – 16 kB)

2010 – OBVESTILA O SEJAH NADZORNEGA SVETA

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost datoteke
01.12.2010 Sklepi 13. redne seje Nadzornega sveta z dne 30.11.2010 (.pdf – 57 kB)
06.10.2010 Sklepi 12. redne seje Nadzornega sveta z dne 05.10.2010 (.pdf – 58 kB)
23.08.2010 Sklepi 2. korespondenčne seje Nadzornega sveta
z dne 20.08.2010
(.pdf – 74 kB)
08.06.2010 Sklepi 11. redne seje Nadzornega sveta z dne 07.06.2010 (.pdf – 76 kB)
16.04.2010 Poročilo o delu Nadzornega sveta 2009 (.pdf – 70 kB)
15.04.2010 Sklepi 10. redne seje Nadzornega sveta z dne 14.04.2010 (.pdf – 73 kB)
26.02.2010 Sklepi 9. redne seje Nadzornega sveta z dne 25.02.2010 (.pdf – 52 kB)

2010 – OBVESTILA O SEJAH SKUPŠČINE

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost datoteke
13.07.2010 Sklepi 15. redne skupščine z dne 12.07.2010 (.pdf – 64 kB)
11.06.2010 Sklic 15. redne skupščine z dne 12.07.2010 (.pdf – 35 kB)
11.06.2010 Gradivo z utemeljitvijo predlogov (.pdf – 56 kB)
11.06.2010 Priloga k gradivu 1 (.pdf – 11 kB)
11.06.2010 Priloga k gradivu 2 (.pdf – 76 kB)
11.06.2010 Letno poročilo 2009 (.pdf – 650 kB)
11.06.2010 Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2009 (.pdf – 70 kB)
11.06.2010 Prijavnica (.pdf – 19 kB)
11.06.2010 Pooblastilo (.pdf – 16 kB)

Za ogled dokumentov potrebujete nameščen Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno snamete tukaj: Acrobat Reader

Arhiv