Zadnje objave dokumentov

2019

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
29.08.2019

Objava sklepov 27. Skupščine

(.pdf – 52 kB)
29.07.2019

Vabilo na 27. Skupščino Term Dobrna
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Revidirano letno poročilo 2018
Poročilo o delu Nadzornega sveta 2018
Prijavnica
Pooblastilo

(.pdf – 157 kB)
(.pdf – 99 kB)
(.pdf – 2 Mb)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 19 kB)

28.01.2019

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
 

17.01.2019

Objava sklepov 26. Skupščine
Sklepi 26. Skupščine
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
(.pdf – 141 kB)
 

2018

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
17.12.2018

Objava sklica 26. Skupščine Term Dobrna
Sklic 26. Skupščine Term Dobrna
Prijavnica in pooblastilo
Predlog sklepov in obrazložitev predlaganih sklepov
Objava na SEONET

(.pdf – 57 kB)
(.pdf – 80 kB)
(.pdf – 22 kB)
(.pdf – 67 kB)
 
17.12.2018

Objava povzetkov sklepa Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
 
12.12.2018

Objava odločbe ATVP
Objava na SEONET

(.pdf – 50 kB)
 
07.12.2018

Objava izida prevzemne ponudbe
Izid prevzemne ponudbe
Objava na SEONET

(.pdf – 51 kB)
(.pdf – 157 kB)
 
04.12.2018

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 49 kB)
 
26.11.2018

Objava sklepov 25. Skupščine Term Dobrna
Sklepi 25. Skupščine Term Dobrna
Objava na SEONET

(.pdf – 51 kB)
(.pdf – 90 kB)
 
19.11.2018

Objava finančnega koledarja 2019
Finančni koledar 2019
Objava na SEONET

(.pdf – 50 kB)
(.pdf – 257 kB)
 
10.11.2018

Objava mnenja poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi
Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
(.pdf – 521 kB)
 
02.11.2018

Objava obvestila o prevzemni ponudbi za odkup delnic Term Dobrna
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic Term Dobrna
Objava na SEONET

(.pdf – 51 kB)
(.pdf – 2 Mb)
 
26.10.2018

Vabilo na klic 25. Skupščine Term Dobrna
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Pooblastilo
Prijavnica
Objava vabila na sklic 25. Skupščine Term Dobrna

(.pdf – 557 kB)
(.pdf – 602 kB)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 57 kB)
 

26.10.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
16.10.2018

Objava obvestila o spremembi pomembnih deležev
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Objava na SEONET

(.pdf – 54 kB)
(.pdf – 95 kB)
 
12.10.2018

Objava obvestila o prejetju sporočila o prevzemni nameri
Obvestilo o prejetju sporočila o prevzemni nameri
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
(.pdf – 120 kB)
 
05.10.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 47 kB)
28.09.2018

Objava polletnega poročila
Polletno poročilo
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
(.pdf – 3 Mb)
 
26.09.2018

Obvestilo delničarja
Objava obvestila delničarja
Objava na SEONET

(.pdf – 91 kB)
(.pdf – 54 kB)
 
10.09.2018

Obvestilo delničarja
Objava obvestila delničarja
Objava na SEONET

(.pdf – 97 kB)
(.pdf – 54 kB)
 
31.08.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 49 kB)
31.08.2018

Sklepi 24. Skupščine Term Dobrna
Objava sklepov 24. Skupščine Term Dobrna
Objava na SEONET

(.pdf – 135 kB)
(.pdf – 52 kB)
 
08.08.2018

Obvestilo delničarja
Objava obvestila delničarja
Objava na SEONET

(.pdf – 106 kB)
(.pdf – 54 kB)
 
27.07.2018

Obvestilo delničarja
Objava obvestila delničarja
Objava na SEONET

(.pdf – 93 kB)
(.pdf – 53 kB)
 
11.07.2018

Vabilo na klic 24. Skupščine Term Dobrna
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Pooblastilo
Prijavnica
Revidirano letno poročilo 2017
Poročilo o delu Nadzornega sveta 2017
Objava sklica
Objava na SEONET

(.pdf – 157 kB)
(.pdf – 99 kB)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 6 Mb)
(.pdf – 2 Mb)
(.pdf – 58 kB)
 

10.07.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 57 kB)
09.07.2018

Finančni koledar 2018
Objava spremembe finančnega koledarja 2018
Objava na SEONET

(.pdf – 257 kB)
(.pdf – 53 kB)
21.05.2018

Četrtletno poročilo 1-3/2018
Objava četrtletnega poročila 1-3/2018
Objava na SEONET

(.pdf – 668 kB)
(.pdf – 52 kB)
18.05.2018

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
30.04.2018

Objava obvestila o spremembi pomembnih deležev
Obvestilo o pomembnem deležu - Alea
Obvestilo o pomembnem deležu - Grafolit
Objava na SEONET

(.pdf – 55 kB)
(.pdf – 206 kB)
(.pdf – 205 kB)
 
26.04.2018

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 35 kB)
30.03.2018

Objava revidiranega letnega poročila 2017
Revidirano letno poročilo 2017
Objava na SEONET

(.pdf – 54 kB)
(.pdf – 6 Mb)
30.03.2018

Objava povzektov sklepov Nadzornega sveta in Poročila o delu Nadzornega sveta 2017
Poročilo o delu Nadzornega sveta 2017
Objava na SEONET

(.pdf – 54 kB)
(.pdf – 2 MB)
 
23.03.2018

Obvestilo delničarja
Objava na SEONET

(.pdf – 50 kB)
 
02.02.2018

Obvestilo družbi
Objava obvestila družbi
Objava na SEONET

(.pdf – 64 kB)
(.pdf – 50 kB)
 
29.01.2018

Objava povzetkov sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 47 kB)
 

2017

 

Datum objave Naziv dokumenta Vrsta in velikost dokumenta
15.11.2017

Objava finančnega koledarja 2018
Finančni koledar 2018
Objava na SEONET

(.pdf – 21 kB)
(.pdf – 226 kB)
27.09.2017

Objava polletnega poročila 2017
Polletno poročilo 2017
Objava na SEONET

(.pdf – 51 kB)
(.pdf – 2 Mb)
13.09.2017

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
 
28.08.2017

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
 
21.08.2017

Objava sklepov 23. Skupščine družbe
Sklepi 23. Skupščine družbe
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
(.pdf – 99 kB)
13.07.2017

Sklic 23. Skupščine Term Dobrna
Gradivo z utemeljitvijo predlogov
Pooblastilo
Prijavnica
Revidirano letno poročilo 2016
Poročilo o delu Nadzornega sveta 2016
Objava sklica
Objava na SEONET

(.pdf – 141 kB)
(.pdf – 86 kB)
(.pdf – 16 kB)
(.pdf – 19 kB)
(.pdf – 3 Mb)
(.pdf – 536 kB)
(.pdf – 58 kB)
 

13.07.2017

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
20.06.2017

Objava o spremembi pomembnih deležev
Obrazec o spremembi pomembnih deležev
Objava na SEONET

(.pdf – 54 kB)
(.pdf – 806 kB)
 
15.06.2017

Objava o spremembi pomembnih deležev
Obrazec o spremembi pomembnih deležev
Objava na SEONET

(.pdf – 54 kB)
(.pdf – 82kB)
 
02.06.2017

Objava sklepov nadzornega sveta družbe
Objava na SEONET

(.pdf – 45 kB)
 

26.05.2017

Objava sklepov nadzornega sveta družbe
Objava na SEONET

(.pdf – 46 kB)
 

19.04.2017

Objava o spremembi pomembnih deležev
Obrazec o spremembi pomembnih deležev
Objava na SEONET

(.pdf – 53 kB)
(.pdf – 82 kB)
 
04.04.2017

Objava letnega dokumenta
Letni dokument
Objava na SEONET

(.pdf – 48 kB)
(.pdf – 244 kB)
 
04.04.2017

Obvestilo o prejemu odločbe ATVP o izidu prevzemne ponudbe

(.pdf – 48 kB)
04.04.2017

Objava o spremembi pomembnega deleža
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža
Objava na SEONET

(.pdf – 54 kB)
(.pdf – 353 kB)
 
31.03.2017

Objava o spremembi pomembnega deleža
Obvestilo o spremembi pomembnega deleža
Objava na SEONET

(.pdf – 53 kB)
(.pdf – 690 kB)
 
31.03.2017

Objava obvestila o izidu prevzemne ponudbe
Obvestilo o izidu prevzemne ponudbe
Objava na SEONET

(.pdf – 52 kB)
(.pdf – 124 kB)
 
31.03.2017

Objava revidiranega letnega poročila 2016
Revidirano letno poročilo 2016
Objava na SEONET

(.pdf – 54 kB)
(.pdf – 3 Mb)
 

31.03.2017

Objava sklepov nadzornega sveta družbe in
Poročila nadzornega sveta družbe

Poročilo o delo nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 53 kB)

(.pdf – 535 kB)
 

17.03.2017

Sprememba prevzemne ponudbe Terme Dobrna
Obvestilo o spremembi prevzemne ponudbe
Objava na SEONET

(.pdf – 796 kB)
(.pdf – 53 kB)
 
27.02.2017

Objava povzetka sklepov Nadzornega sveta
Objava na SEONET

(.pdf – 48 kB)
 
03.02.2017

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi
Objava obvestila
Objava na SEONET

(.pdf – 96 kB)
(.pdf – 51 kB)
 
27.01.2017

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic družbe Terme Dobrna d.d.
Objava obvestila o prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Terme Dobrna d.d.
Objava na SEONET

(.pdf – 1,4 Mb)
(.pdf – 51 kB)
 
06.01.2017

Obvestilo o prevzemni nameri
Objava na SEONET

(.pdf – 281 kB)

Za ogled dokumentov potrebujete nameščen Acrobat Reader, ki ga lahko brezplačno snamete tukaj: Acrobat Reader