TERMIN AMBULANTE

mag. prof. Kaja Polajžar: PO DOGOVORU

NAROČANJE

Rezervacijo termina opravite na telefonski številki 080 22 15 od ponedeljka do petka med 7.00 in 19.00 uro ali po e-pošti ambulanta@terme-dobrna.si

 

Ambulanta za klinično logopedijo

Sodobne raziskave kažejo, da se z višanjem življenjske dobe povečuje tudi število starostnikov, ki jih prizadenejo različne nevrodegenerativne bolezni ali pa se srečajo z različnimi cerebrovaskularnimi inzulti. Simptomi se nemalokrat kažejo tudi v eni izmed oblik afazije (težave z govorno-jezikovnim izražanjem) ali dizartrije. Pri številnih pacientih se pojavijo tudi težave s požiranjem (disfagija) ali z glasovno kvaliteto (disfonija).

Če imate vi ali vaši bližnji težave z oblikovanjem stavkov, razumevanjem in slušnim procesiranjem, težave pri artikulaciji, požiranju, ali kakršnekoli ostale govorno-jezikovne težave, je smiseln obisk logopeda.

Logoped bo s strokovnim znanjem in individualiziranim pristopom najprej izvedel diagnostiko, nato pa ciljno oblikoval in načrtoval terapijo, s ciljem maksimiziranja preostalih komunikacijskih kanalov in z usmerjeno terapijo skušal aktivirati tiste oškodovane predele možganov, ki povzročajo deficit.

Logopedska terapija je namenjena vsem ki imajo:

  • afazijo (senzori-motorično, senzorično, ali motorično),
  • dizartrijo (pri čemer uporablamo tudi aparat Iopi),
  • disfagijo ali
  • disfonijo.

Cilji logopedske obravnave so:

  • spodbujanje in izboljšanje sposobnosti sporazumevanja,
  • pomoč bolniku pri razvijanju različnih načinov pri sporazumevanju,
  • krepitev ohranjenih in razvijanje novih sposobnosti za premagovanje težav pri sporazumevanju ter
  • svetovanje in izobraževanje ljudi iz bolnikove okolice za spodbujanje sporazumevanja in pomoč pri uresničevanju bolnikovih želja in potreb.

Po vsaki terapiji sledi tudi konzultacija s svojci, pri kateri logopedinja razloži in opiše stanje pacienta, ter svetuje kako lahko krepijo in vadijo tudi v domačem okolju.

Cenik

Logopedska obravnava 100,00 €
Cenik velja od 08. 01. 2024. Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev ter tipkarskih napak.

Strokovna ekipa

mag. prof. Kaja Polajžar

mag. prof. logopedinja-surdopedagoginja, specializantka klinične logopedije

Kaja Polajžar, mag. prof. logo. zaposlena v Splošni bolnišnici Celje, kjer na oddelku za medicinsko rehabilitacijo in nevrološkem oddelku obravnava paciente z nevrološko pogojenimi motnjami govora in komunikacije, ter motnjami požiranja, ki so posledica motenj centralnega živčnega sistema. Prav tako v sklopu otorinolaringološkega oddelka, obravnava paciente z avdiološko patologijo.

Študij logopedije je na pedagoški fakulteti v Ljubljani z odliko zaključila leta 2016, z magisterijem v sklopu katerega je izvedla klinično raziskavo o motnjah gibljivosti glasilk na funkcije grla. Trenutno opravlja podiplomsko izobraževanje na medicinski fakulteti, na katedri za otorinolaringologijo, kjer specializira klinično logopedijo.

Redno se udeležuje mednarodnih kongresov, ter različnih izobraževanj, ki obravnavajo nevrološko patologijo, prav tako redno sodeluje pri različnih strokovnih projektih, standardizacijah diagnostičnih testov in kliničnih raziskavah.  

Pokaži več