Branka Šifer Grobelnik

dipl. med. sestra (glavna medicinska sestra)

Diplomirala je leta 2017 na Visoki zdravstveni šoli v Celju, kjer se tudi podiplomsko izobražuje. Leta 1999 se je zaposlila v zdravilišču v Topolšici, nato leta 2021 v Splošni bolnišnici Celje na internem oddelku. V Zdravilišču Dobrna se je zaposlila leta 2022. Je mentorica dijakom, pripravnikom in študentom zdravstvene nege. Zelo se zavzema za kakovostno delo s pacienti, sodelavci in mentoriranci. Njeno vodilo je, da si vsi gostje, bolniki in neozdravljivo bolni s svojci zaslužijo kakovostno obravnavo v zdravilišču, v smislu učinkovite oskrbe, storitev in usmeritev za kakovostno življenje.

Pokaži več