Kvaliteta i sigurnost

Kvaliteta je značajka brojnih učinaka rada, znanja i kompetencija svih sudionika u procesu stvaranja usluga koje u tvrtki Terme Dobrna d.d. njegujemo i razvijamo dugi niz godina na bazi prirodnih datosti i znanja koje neprestano usavršavamo. Gostima i pacijentima lječilišta Terme Dobrna d.d. nudimo cjelovito i sigurno turističko i zdravstveno iskustvo, osmišljenu na temelju vrhunskih zdravstvenih usluga i najnovijih turističkih standarda smještaja.

U Termama Dobrna svjesni smo odgovornosti za kontinuirano poboljšanje kvalitete i sigurnosti, što nam je istovremeno smjernica i predstavlja radnu kulturu Terma Dobrna koju shvaćamo kao vrijednost, stavove, percepcije, vještine i uzorke ponašanja koji određuju predanost, stil i profesionalnost upravljanja cjelovite kvalitete i sigurnosti.

Politiku kvalitete osiguravamo promišljenim upravljanjem sustavom kvalitete koji je u skladu s vizijom i strateškom orijentacijom tvrtke. Svjesni smo da je kvaliteta usluga ključni element učinkovitog i uspješnog rada poduzeća. Ponosni smo nositelji standarda kvalitete koje kontinuirano održavamo i nadograđujemo kontinuiranim poboljšanjima i edukacijom zaposlenika, što nas čini prepoznatljivima na međunarodnoj razini / u međunarodnom okruženju. Cilj nam je razviti i ponuditi tržištu visokokvalitetne i inovativne medicinsko-turističke proizvode koji su usredotočeni na uočenu potrebu gosta da riješi određeni (relevantni) zdravstveni problem koristeći vrhunske zdravstvene usluge, prirodne resurse i stručnost, uz istovremeno osiguravanje udobnosti življenja.

Uzimamo u obzir potrebe, zahtjeve, želje i očekivanja naših gostiju, pacijenata i zaposlenika koji imaju odlučujuću ulogu u provedbi aktivnosti, zbog toga je kvaliteta usluga osnovna zadaća svih koji su uključeni u njezino planiranje i provedbu.  

Kvalitetu usluga osiguravamo:

  • precizno definiranim radnim postupcima i odgovornošću, kao i njihovom dosljednom provedbom i analizom učinka,
  • osposobljavanjem stručnog osoblja i suradnjom s obrazovnim i stručnim institucijama,
  • podrškom i provedbom istraživačkog rada za stvaranje novih znanja i suradnjom sa strukom,
  • praćenjem i ulaganjem u razvoj, napredak i zadovoljstvo zaposlenika,
  • ispunjavanjem zahtjeva Međunarodnog standarda za bolnice AACI – American Accreditation Commission International.
AACI

Partnerstva i podrška zajednice

  • Lokalno okruženje

U poslovanju želimo imati povoljan i odgovoran utjecaj na lokalno okruženje uključivanjem lokalnih dobavljača u opskrbni lanac. Vodimo brigu o promicanju lokalnog i šireg okoliša, doprinoseći tako cjelovitom i održivom razvoju turističke regije. 

  •  Društvena zajednica

Težimo partnerstvu i podršci društvenim zajednicama (kulturne i druge udruge, škole, suradnja s općinom...) kojima također financijski pomažemo i dinamiziramo zajednički cilj nastavka dugoročnog stvaranja, što se pokazuje kao cjelovita ponuda suvremene turističko-lječilišne kulturne baštine. 

  • Obrazovanje i razvoj

Poboljšanja i istraživanja, na aplikativnoj razini medicinske rehabilitacije, objedinjene u okviru IARMR instituta, pokušavamo uvesti u svoj rad u području medicine (ginekologija, urologija, neurologija, ortopedija, psihoterapija, reumatologija, infektologija i logopedija). Upravo ta suradnja i znanje svrstavaju nas među vrhunske pružatelje medicinske struke (usluge dijagnostike i liječenja, rehabilitacije i specijalističkog liječenja, njege i prevencije te druge aktivnosti).

Svoj rad poboljšavamo na temelju unaprijed definiranih smjernica i izazova koje realiziramo kroz mehanizme korektivnih mjera u okviru primjene standarda kvalitete u svim područjima našeg poslovanja.