Delovna terapija

Delovna terapija je zdravstvena in rehabilitacijska stroka, ki pomaga ljudem pri vključevanju vsakodnevnih opravil, pridobivanju, razvijanju in izboljšanju sposobnosti, ki so pomembne za samostojno obvladovanje vsakodnevnih življenskih aktivnosti.

Naši strokovnjaki delujejo s posamezniki ali v skupinah predvsem na izboljšanju kakovosti življenja, na zdravju in varnosti posameznika in lažjemu vključevanju ter obvladovanjem okolice. Ne glede na primankljaje in omejitve, se želijo približati čim bolj samostojnemu življenju vsakogar in ga obravnavajo celostno z upoštevanjem njegovih vrednot in okolja, v katerem živi in deluje. Pri tem pa jim dokazano pomaga naravna zdravilna klima, neokrnjena narava in naravni faktorji.

Naši delovni terapevti delujejo na več področjih:

  • Nevrologija
  • Ortopedija
  • Rehabilitacija roke
  • Rehabilitacija starostnikov

Individualna delovna terapija    

Je sestavljena iz treninga senzomotoričnih sposobnosti, učenja dnevnih aktivnosti, treninga kognitivnih sposobnosti, svetovanja in treninga uporabe pripomočkov.

Skupinska delovna terapija    

Je sestavljena iz individualnih terapvetskih vaj, skupinskih obravnav, funkcijskega usposabljanja preko glasbe, skupinskih obravnav kognitivnih motenj, globinskega sproščanja (dihalne vaje), sodelovanja s svojci.

Cenik

Individualna delovna terapija (30 min.) 40,00 €  
Strokovni posvet z delovnim terapevtom (20 min.) 20,00 €  
Delovna terapija v sobi (do 30 min.) 40,00 €  
Schumann stol (maks. 10 min.) 15,00 €  
Razgibavanje na napravi motomed (20 min.) 15,00 €  
BIMEO terapija (15 min.) 15,00 €  
Delovno terapevtska obravnava - mala  / 12 terapij (min. 5 dni) 189,00 €  
Delovno terapevtska obravnava - srednja / 24 terapij (min. 7 dni) 349,00 €  
Delovno terapevtska obravnava - velika / 32 terapij (min. 8 dni) 399,00 €  
Cenik velja od 08. 01. 2024. Cene so v EUR in vključujejo DDV. Pridružujemo si pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev ter tipkarskih napak.