Procesni Vaučer – Procesi Dobrna

Prenova procesov in vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja s ciljem optimiziranja poslovanja

 I FEEL SLOVENIARS MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJOEU SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

KRATEK OPIS OPERACIJE

Operacija prenove procesov Term Dobrna d.d. vključuje temeljit pregled obstoječih procesov in postopkov dela v vseh operativnih oddelkih in podpornih službah z opredelitvijo in zapisom optimalnih procesov in postopkov dela. Obstoječi optimalni procesi in postopki dela se bodo usklajevali med oddelki in službami z poudarkom na izboljšavah. Usklajene procese in postopke bomo zapisali v standardno obliko ter opredelili sistem nadzora in izvajanja samodejnih kontrol.
Z operacijo prenove procesov želimo vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem hotelskih standardov.

NAMEN OPERACIJE

Z operacijo prenove procesov želimo v Termah Dobrna d.d. povečati učinkovitost v vseh naših glavnih operativnih oddelkih, kjer se izvajajo storitve in v vseh, ki s svojimi procesi podpirajo in zagotavljajo učinkovito poslovanje družbe.

FINANČNA PODPORA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

CILJI OPERACIJE

 • vzpostaviti mednarodno primerljiv sistem hotelskih standardov, ki bodo izboljšali učinkovitost poslovnih procesov družbe
 • izboljšati energetsko učinkovitost družbe z izboljšanimi postopki dela
 • zmanjšati količino odpadkov
 • povečati učinkovitost razvrščanja odpadkov
 • optimizirati porabo vode
 • izboljšati nakupno izkušnjo gosta
 • povečanje motiviranosti zaposlenih
 • optimizirati nabavne procese
 • povečati konkurenčnosti podjetja
 • povečati dodatne izvenpenzionske prihodke

REZULTATI OPERACIJE

Najpomembnejše dosežene izboljšave v procesih:

 • Izvedena celovita prenova procesov v oddelkih hotelske operative in službah Term Dobrna d.d.;
 • Vsi prenovljeni procesi so standardizirani po metodologiji priprave mednarodnih hotelskih standardov;
 • Opredeljene so kritične kontrolne točke v vseh najpomembnejših procesih;
 • Opredeljen je sistem nadzora nad izvajanjem procesov;
 • Določen je sistemski okvir za izvajanje stalnih izboljšav v procesih;
 • Določeni so merljivi cilji (prihodki, stroški);
 • Dosežena je visoka stopnja motivacije in vključenosti zaposlenih v prenovo procesov.

ZAKLJUČEK OPERACIJE

Operacija prenove procesov Term Dobrna d.d. se je zaključila 31.8.2017. Vzpostavljena standardizacija poslovnih procesov bo družbi omogočala maksimiranje potrošniške izkušnje gostov in hkrati omogočila optimalno izrabo resursov družbe.