Podjetje

Vzpostavitev notranje poti za prijavo

Terme Dobrna d.d.  kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prijavo v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev - ZZPri (Uradni list RS, št. 16/2023) zagotavlja informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo kršitev, kot tudi informacije o postopkih zunanje prijave organom za zunanjo prijavo.

Podrobne informacije so na voljo v objavljenem notranjem dokumentu podjetja: Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo v skladu z (ZZPri).

Za namen evidentiranja prijav, njihove obravnave in za izvajanje drugih nalog v skladu s ZZPri sta s strani uprave družbe imenovana zaupnika:

  • Žiga Kompan
  • Vesna Tembeleska Cink 

Prijave lahko podate pisno ali ustno:

  • po e-pošti na naslov: zaupnik@terme-dobrna.si;
  • na naslov: Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, Dobrna s pripisom »V roke zaupniku za notranjo prijavo«;
  • pri zaupniku osebno po predhodnem naročilu po e-pošti: zaupnik@terme-dobrna.si;
  • na telefonsko številko zaupnika (Žiga Kompan: 051 200 080, Vesna Tembeleska Cink: 051 240 950).

Obrazec - Notranja prijava kršitve predpisa - .pdf
Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo v skladu z (ZZPri) - .pdf