O Termama Dobrna

Upoznajte nas i našu povijest

Terme Dobrna su moderno i dinamično lječilišno-turističko središte. Lječilište spaja prirodne danosti i modernu medicinsku znanost što ga uvrštava na vrh slovenskog turizma.

TERME DOBRNA NEKADA

Povijest ovoga mjesta seže daleko u prošlost i možemo reći da su već Kelti i Rimljani poznavali ljekovitu vodu u Dobrni.

Njihov boravak na ovom području potvrđuju nadgrobni spomenici i drugi ostaci antičke nekropole. Slovenski naziv Dobrna pojavio se početkom 1155. godine u ispravi u kojoj je navedeno da to mjesto pripada biskupiji Gurk. Njemački naziv Neuhaus je najprije označavao samo gradinu. Prvi put se spominje 1257. godine. Nastala je neposredno prije tog vremena jer su istraživanja pokazala da ne sadrži romaničke elemente, ali na ruševinama se vide elementi gotske gradnje. U Dobrni su vladali dobrnski vitezovi koji su svoj posjed 1346. založili krškom stolnom kapitalu, a pod vlast ptujskih gospodara je Dobrna došla 1438. godine. Dobrnčani su sve do 1613. godine upravljati gradinom, a tada je posjed preuzela obitelji Gačnik.

Ispod gradine se počeo širiti grad, na početku s drvenim kućama, a kako su se toplice razvijale, drvene kuće su sve više bile zamjenjivane zidanim, npr. Zgrada kapelana iz 1755. i nova župna kuća iz 1791. godine. Dobrnske toplice prvi put su spomenute 1403. godine. Imale su snažan utjecaj na sudbinu i razvoj cijelog mjesta. 

TERME DOBRNA DANAS

Terme Dobrna su danas moderno i dinamično lječilište i turističko središte. Lječilište kombinira darove prirode i dostignuća suvremene medicinske znanosti, čime se ubraja u sam vrh slovenskog turizma.

Medicinski centar nudi medicinske usluge koje su grupirane u različite programe i podijeljene u preventivne, kurativne i opuštajuće potprograme.

Terme Dobrna su stoljećima poznate i priznate zbog zdravstvenih programa za žene, zbog sluha koji pokazuju za njih i njihove partnere. Tradicionalni medicinski tretmani su unaprijeđeni s novim znanjem i modernim tehnologijama te su u kombinaciji s prirodnim resursima pronađene nove mogućnosti liječenja. Ovdje se ublažavaju problemi svih onih koji imaju upalne reumatske bolesti, degenerativni izvanzglobni reumatizam, koji trebaju rehabilitaciju nakon ozljeda i operacija na lokomotornom (pokretnom) sustavu s funkcionalnim oštećenjem, koji pate od neuroloških bolesti, uroloških bolesti, ozljeda i bolesti središnjeg i perifernog živčanog sustava s cerebrovaskularnim problemima, uključujući i neuromišićne bolesti, i, naravno, ginekološke bolesti.

TERME DOBRNA DANES

Zdravje je naše vodilo in generator razvoja. Z nudenjem oddiha v neokrnjeni naravi in iskanjem ravnovesja ugodno vplivamo na zdravje naših gostov. S preventivnim delovanjem zdravje varujemo, z rehabilitacijo in zdraviliškim zdravljenjem ga povrnemo.

S strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije imamo v Termah Dobrna priznane tri naravne zdravilne dejavnike: termalna voda, fango in šota.

V okviru term deluje diagnostično-rehabilitacijski center - center zdravja Dobrna Medical, v katerem sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki na področjih ginekologije, urologije, ortopedije in nevrologije. Na področju srednje in vzhodne Evrope smo prepoznani kot vodilni center za pomoč pri bolezenskih težavah z rodili, neplodnostjo, inkontinenco ter diagnostiko na področju ginekološko-uroloških stanj v povezavi z onkologijo ter nevroloških stanj.

Vodilni smo tudi na področju sonaravnega turizma, kjer parom in družinam z majhnimi otroci zagotavljamo mir, sprostitev in zdrav način življenja v neokrnjeni naravi ob raznovrstni namestitveni in gostinski ponudbi.