O Termama Dobrna

Upoznajte nas i našu povijest

Terme Dobrna su moderno i dinamično lječilišno-turističko središte. Lječilište spaja prirodne danosti i modernu medicinsku znanost što ga uvrštava na vrh slovenskog turizma.

TERME DOBRNA NEKADA

Povijest ovoga mjesta seže daleko u prošlost i možemo reći da su već Kelti i Rimljani poznavali ljekovitu vodu u Dobrni.

Njihov boravak na ovom području potvrđuju nadgrobni spomenici i drugi ostaci antičke nekropole. Slovenski naziv Dobrna pojavio se početkom 1155. godine u ispravi u kojoj je navedeno da to mjesto pripada biskupiji Gurk. Njemački naziv Neuhaus je najprije označavao samo gradinu. Prvi put se spominje 1257. godine. Nastala je neposredno prije tog vremena jer su istraživanja pokazala da ne sadrži romaničke elemente, ali na ruševinama se vide elementi gotske gradnje. U Dobrni su vladali dobrnski vitezovi koji su svoj posjed 1346. založili krškom stolnom kapitalu, a pod vlast ptujskih gospodara je Dobrna došla 1438. godine. Dobrnčani su sve do 1613. godine upravljati gradinom, a tada je posjed preuzela obitelji Gačnik.

Ispod gradine se počeo širiti grad, na početku s drvenim kućama, a kako su se toplice razvijale, drvene kuće su sve više bile zamjenjivane zidanim, npr. Zgrada kapelana iz 1755. i nova župna kuća iz 1791. godine. Dobrnske toplice prvi put su spomenute 1403. godine. Imale su snažan utjecaj na sudbinu i razvoj cijelog mjesta. 

TERME DOBRNA DANAS

Terme Dobrna su danas moderno i dinamično lječilište i turističko središte. Lječilište kombinira darove prirode i dostignuća suvremene medicinske znanosti, čime se ubraja u sam vrh slovenskog turizma.

Medicinski centar nudi medicinske usluge koje su grupirane u različite programe i podijeljene u preventivne, kurativne i opuštajuće potprograme.

Terme Dobrna su stoljećima poznate i priznate zbog zdravstvenih programa za žene, zbog sluha koji pokazuju za njih i njihove partnere. Tradicionalni medicinski tretmani su unaprijeđeni s novim znanjem i modernim tehnologijama te su u kombinaciji s prirodnim resursima pronađene nove mogućnosti liječenja. Ovdje se ublažavaju problemi svih onih koji imaju upalne reumatske bolesti, degenerativni izvanzglobni reumatizam, koji trebaju rehabilitaciju nakon ozljeda i operacija na lokomotornom (pokretnom) sustavu s funkcionalnim oštećenjem, koji pate od neuroloških bolesti, uroloških bolesti, ozljeda i bolesti središnjeg i perifernog živčanog sustava s cerebrovaskularnim problemima, uključujući i neuromišićne bolesti, i, naravno, ginekološke bolesti.

LJEČILIŠNI DOM

Srce termalnog lječilišta

Izgrađen 1624. godine, središnji je i najstariji objekt u lječilištu. Već je stoljećima srce lječilišta jer se u njemu nalaze termalni izvor s ljekovitom vodom i mramorne termalne kupelji očuvane još od 1874. godine.

Današnja zgrada u dijelu svoje jezgre datira iz vremena nastanka lječilišta, a tijekom njegova je procvata doživjela mnogobrojne dogradnje i obnove. Zbog svojih je arhitektonskih i krajobraznih karakteristika zaštićena kao kulturno-povijesna baština.

Blagotvornost termalne vode znali su cijeniti mnogobrojni tadašnji posjetitelji, među njima i brat cara Napoleona I., Louis Bonaparte, koji se u Dobrni liječio 1809. godine zajedno s ostalim vojnicima ranjenim u francusko-austrijskim ratovima. Lječilištu se odužio tako da je u bazenu dao izravnati i zagladiti neravno stjenovito dno.

Danas je Lječilišni dom sa svojom veličanstvenom dvoranom iz 1847. godine poprište elitnih kulturnih i zabavnih priredbi. Jedinstvenom opuštanju tijela i duha još se možete prepustiti u mramornim termalnim kupeljima očuvanim od 1874. godine.