Zaštita osobnih podataka

U Termama Dobrna d.d. poštujemo vašu privatnost i brinemo o sigurnosti vaših osobnih podataka. Predani smo zaštiti podataka i osiguranju sigurnosti i povjerljivosti u skladu sa zakonima i propisima te internim općim aktima tvrtke koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

S informacijama o obradi vaših osobnih podataka upoznaje vas Politika privatnosti tvrtke i Politika kolačića.

Valjanost podataka o obradi osobnih podataka vrijedi od 30.11.2020. nadalje.

POLITIKA PRIVATNOSTI

U okviru politike privatnosti trenutna stranica sadrži sve ključne informacije o zaštiti osobnih podataka u tvrtki Terme Dobrna d.d., što uključuje prikupljanje, pohranu, svrhu i obradu osobnih podataka koje voditelj obrade prikuplja od korisnika, vaša prava i način kako ih ostvariti.

VODITELJ OSOBNIH PODATAKA 

Voditelj vaših osobnih podataka je tvrtka Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, matični broj: 5053587000, PDV ID br.: SI 94639272, e-adresa: info@terme-dobrna.si.

PRIKUPLJANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke dobivamo u procesu legalnog poslovanja, i to: kada se identificirate prilikom korištenja naših usluga (rezervacije, ugovorne, marketinške, analitičke, platne i zakonski usklađene aktivnosti povezane s pružanjem osnovne djelatnosti), kada nas kontaktirate putem e-pošte, telefona, u pisanom obliku ili putem društvenih mreža, kada ispunite bilo koji obrazac za prijavu, pretplatite se na naše usluge, kada koristite našu web-stranicu i njene funkcije ili na bilo koji drugi način komunicirate s nama, na navedene načine pružate osobne podatke.

Također prikupljamo podatke o vašoj uporabi naše web-stranice s kolačićima i sličnim tehnologijama. Više informacija o tome kako koristimo ove tehnologije za prikupljanje podataka o vama možete pronaći u POLITICI KOLAČIĆA.

KATEGORIJE VAŠIH PODATAKA KOJE KORISTIMO I SVRHA KORIŠTENJA

Korištenje i obrada vaših podataka odvija se samo na temelju pravne osnove, legitimnog interesa i izjave o pristanku za određenu svrhu prikupljanja, kako je navedeno u nastavku.

Kategorije osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo na temelju iznad opisanih osnova i njihova svrha korištenja:

Kategorija osobnih podataka       U svrhu   
Ime, prezime i podaci za kontakt 
(adresa, e-adresa, telefon) 
Rezervacije, ugovorne, tržišne, analitičke, platne i zakonski usklađene aktivnosti povezane s pružanjem osnovne djelatnosti;
slanje pošte, e-pošte, prilagođenih ponuda.
Podaci o vašem datumu rođenja Prijave privremenog boravišta u slučaju boravka; verifikacije starosti/punoljetnosti.

Spol, državljanstvo, vrsta i broj identifikacijskog dokumenta
Prijave privremenog boravišta u slučaju boravka;
podatak o spolu koristi se u svrhu slanja prilagođenih ponuda (na temelju pristanka).
Informacije o plaćanju  Uređivanje plaćanja i povrata.
Podaci o vašim rezervacijama, boravcima i kupnjama Obavljanje usluga, rješavanje pritužbi, slanje prilagođenih ponuda.
Zdravstveni podaci  U svrhu liječenja i rehabilitacije pacijenata na lječilišnom i ambulantnom liječenju te praćenja kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite.
Podaci dobiveni u okviru nagradnih igara ili promotivnih aktivnosti Provedbi takvih aktivnosti.

Podaci dobiveni u svrhu izravnog marketinga (odnosno za komuniciranje)
U svrhu izravnog marketinga, uz izričitu privolu.
U svrhu izravnog marketinga, na temelju legitimnih interesa, s jasnom mogućnošću prigovora prema članku 21. Opće uredbe. 

POHRANA

Vaše podatke pohranjujemo za vrijeme trajanja poslovnog odnosa ili svrhe navedene u ovoj politici privatnosti, a u slučaju da bi dulje razdoblje pohrane bilo potrebno ili dopušteno zakonom, također i dulje. 
Osobni podaci dobiveni na temelju legitimnog interesa pohranjuju se tijekom trajanja poslovnog odnosa ili svrhe, tome dodajemo također razdoblje od pet godina za moguće ostvarivanje i obranu od pravnih zahtjeva (poput opće zastare prema Zakonu o obveznim odnosima). Ako se osobni podaci pojavljuju u knjigovodstvenoj ispravi, oni se čuvaju 10 godina od datuma izdavanja zbog poreznih propisa. 
Podaci dobiveni uz privolu čuvaju se do opoziva privole ili do isteka svrhe, nakon toga zbirke odnosno osobne podatke (pojedinca) odmah učinkovito i trajno brišemo. 
Podaci dobiveni na temelju Zakona o prijavi prebivališta (prilikom upisa gosta) čuvaju se godinu dana od isteka posljednjeg dana u godini odjave ili 5 godina u slučaju tužbenih zahtjeva (u to vrijeme podaci nisu aktivni i ne koriste se).  
Medicinska dokumentacija čuva se u skladu sa Zakonom o zbirkama podataka s područja zdravstvene zaštite i ima posebnu sigurnosnu politiku. 
Iznimno, vaše osobne podatke obrađujemo i dulje ako to zahtijevaju važeći propisi u Republici Sloveniji.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI 

Terme Dobrna d.d. kao izvršitelj i voditelj obrade vaših osobnih podataka štiti ih u skladu s usvojenim tehničkim i organizacijskim mjerama za zaštitu vaših osobnih podataka te ih štiti od neovlaštene ili nezakonite uporabe ili obrade te od slučajnog gubitka ili uništenja ili oštećenja vaših osobnih podataka.

PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Pažljivo i odgovorno rukujemo vašim podacima jer želimo zadržati vaše povjerenje također u budućnosti.

U principu, vaše osobne podatke obrađuju samo naši profesionalno kvalificirani zaposlenici u okviru svojih odgovornosti. Osobne podatke gostiju prenosimo na vanjsku obradu samo ugovornim izvršiteljima obrade koji podatke obrađuju isključivo u okviru sklopljenog ugovora o obradi osobnih podataka. 
 
Zbirke osobnih podataka čuvaju se u prostorijama u kojima se aktivnost odvija, odnosno unutar EU i ne izvoze se u treće zemlje.

OVLAŠTENA OSOBA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Terme Dobrna d.d. imenovale su ovlaštenu osobu za zaštitu osobnih podataka, koja će vam pomoći u obradi osobnih podataka i ostvarivanju vaših prava. 

Zahtjeve u vezi sa svojim pravima na području zaštite osobnih podataka možete podnijeti na najpristupačniji način korištenjem bilo kojeg kanala obavještavanja (usmeno/pismeno, telefonom, putem interneta, poštom, osobno na recepciji), i to: 

  • na našu adresu: TERME DOBRNA D.D., DOBRNA 50, 3204 DOBRNA,
  • na našu e-adresu: info@terme-dobrna.si
  • osobno na recepcijama hotela i na našem telefonskom broju 080-22-10. 

PRAVA POJEDINACA 

Kada ostvarujete svoja prava i pitanja vezana uz vaše osobne podatke i ostvarujete svoja prava na temelju Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, na raspolaganju vam je imenovana ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka u Termama Dobrna d.d.

Kako bi se osigurala poštena i transparentna obrada osobnih podataka, pojedinac čiji se osobni podaci obrađuju može: zatražiti pristup-upoznavanje, dopunu/ispravak, blokiranje ili ograničenje obrade ili brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega.

Pojedinac može opozvati dani pristanak za obradu osobnih podataka (za jednu ili više specifičnih svrha) u bilo kojem trenutku, trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično. Zahtjeve u vezi sa svojim pravima na području zaštite osobnih podataka možete podnijeti na najpristupačniji način korištenjem bilo kojeg kanala obavještavanja (usmeno/pismeno, telefonom, putem interneta, poštom, osobno na recepciji).