Ambulanta za zdravljenje urinske inkontinence

V sklopu konzervativnega zdravljenja urinske inkontinence uporabljamo veliko različnih postopkov in metod, katere največkrat pripeljejo do uspešnega rezultata v kombinaciji izbora:

 • Specializirana obravnava s strokovnim pregledom, posvetom in meritvam mišične aktivnosti mišic medeničnega dna
 • Ocena funkcije mišic medeničnega dna z EMG
 • Učenje ustreznih metod v okviru individualnega konzervativnega zdravljenja težav, povezanih z urinsko inkontinenco
 • Individualni trening mišic medeninega dna v skladu z meritvami mišične aktivnosti mišic medeničnega dna
 • Individualni trening sečnega mehurja
 • Individualni trening mišic medeničnega dna z biološko povratno zvezo (biofeedback)
 • Električna stimulacija mišic medeničnega dna (vaginalno/rektalno)
 • Impulzna elektromagnetna stimulacija
 • Transpelvična magnetna stimulacija
 • Komplementarno zdravljenje

TIPI URINSKE INKONTINENCE

 • Urgentna urinska inkontinenca in prekomerno aktivni sečni mehur
  Urgentno urinsko inkontinenco opredeljujemo kot nenadno nehoteno uhajanje urina, ki se pojavi po predhodni hudi potrebi po uriniranju (urgenci) brez posebnega razloga. Spremlja jo lahko prekomerno aktivni sečni mehur, kar opredeljujemo kot močno tiščanje na vodo z inkontinenco (uhajanjem urina) ali brez nje, povečana pogostnost mokrenja, ki je opredeljena več kot osemkrat dnevno ter prebujanje zaradi potrebe po mokrenju dva- ali večkrat na noč.
  Težave urgentne urinske inkontinence se najpogosteje pojavljajo na poti proti stranišču, ob poslušanju iztekajoče vode ali ob delu z mrzlo vodo.
   
 • Stresna urinska inkontinenca
  Stresno urinsko inkontinenco opredeljujemo kot nehoteno uhajanje urina pri kihanju, kašljanju, dvigovanju bremen, pri zelo hudi obliki celo ob spremembi položaja telesa ter pri drugih gibih, ki povečajo pritisk v trebušni votlini. Nastane zaradi oslabitve mišic medeničnega dna, ki dajejo oporo sečnemu mehurju ter mišic zapiralk, ki obdajajo sečnico. Pri ženskah je to najpogostejša oblika inkontinence in jo je moč uspešno lajšati in/ali zdraviti. Bistveno vlogo za nastanek stresne urinske inkontinence imajo spremembe v nosečnosti, število porodov, način vodenja porodov, težje fizično delo, kronična obolenja dihal ter spremenjeno hormonsko stanje v menopavzalnem obdobju.
   
 • Mešana urinska inkontinenca
  Mešano urinsko inkontinenco opredeljujemo kot kombinacijo stresne in urgentne urinske inkontinence. Najpogosteje se pojavlja pri starejših ženskah.

Strokovna ekipa

znan. svet. prof. dr. Adolf Lukanović

dr. med., svet. spec. ginekologije in porodništva

Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani je opravil specializacijo iz ginekologije in porodništva. Podiplomski študij, smer uroginekologija je opravil na Medicinski fakulteti Sveučilišta v Zagrebu in leta 1991 postal magister znanosti. Oktobra leta 1998 je na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani pridobil akademski naslov doktorja znanosti s področja ginekologije.
Od leta 1988 je bil vodja Oddelka za uroginekologijo na Ginekološki kliniki v Ljubljani, kjer je v klinično delo na področju diagnostike in zdravljenja urinske inkontinence prenesel nove diagnostične in operativne tehnike. Leta 2006 je postal predstojnik Kliničnega oddelka za ginekologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana vse do leta 2008. Od takrat dalje je strokovni direktor Ginekološke klinike UKC Ljubljana.
Leta 2000 mu je Ministrstvo za zdravstvo Republike Slovenije podelilo naziv svetnik za aktivni prispevek na strokovnem, organizacijskem, pedagoškem in raziskovalnem področju. Leta 2001 pa mu je Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani podelila naziv docent ginekologije in porodništva. Strokovno se je izpopolnjeval v Londonu, Berlinu, Gradcu, Dunaju, Uppsali.

Pokaži več

Marija Ocvirk

dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Marija Ocvirk, specialistka ginekologije in porodništva, je končala Medicinsko fakulteto v Ljubljani leta 1981, specializacijo iz ginekologije pa zaključila leta 1990. Po opravljenem specialističnem izpitu je bila leto dni na izpopolnjevanju v Leverkusnu v Nemčiji, od leta 1994 je delala na ginekološko – porodniškem oddelku Splošne bolnišnice Celje, kjer je bila vodja perinatologije in namestnica predstojnika oddelka.
Njeno vodilo pri delu je nenehno učenje in izpopolnjevanje na različnih strokovnih področjih.
Aktivno in pasivno se je udeležila številnih izobraževanj v Sloveniji, v organizaciji Združenja ginekologov in porodničarjev, Novakovih dnevov, na področju ultrazvočne diagnostike ploda.
Dvakrat se je udeležila tečaja iz ultrazvoka pri prof. Kypros Nikolaidesu v Londonu na The Fetal Medicine Foundation.
Leta 1999 je opravila Mednarodno šolo akupunkture in moksibustije v Ljubljani in nato še šolo akupunkture in moksibustije na China Beijing International Acupuncture Training Centre v Pekingu.
Aktivno je sodelovala pri izvedbi projekta Novorojenčku prijazna porodnišnica s pripravo literature in poučevanjem medicinskega kadra na ginekološkem oddelku. Bila je glavni mentor specializantom ginekologije in porodništva.
Maja 2005 se je zaposlila v Termah Dobrna, kjer se je ukvarjala z rehabilitacijo žensk po ginekoloških obolenjih, predpisovala terapije in spremljala njihovo rehabilitacijo po prebolelem raku na rodilih in raku dojk ali po ginekološki operaciji. Ob pomoči Term Dobrna in Občine Dobrna je v Termah Dobrna ustanovila Dispanzer za ženske na primarnem nivoju.
V Termah Dobrna je s sodelavci pripravila programe za večjo rodnost, pripravo na porod, za ženske v menopavzi, program za obnovitveno rehabilitacijo po operaciji raka na dojkah.
Poleg svojega rednega dela se je ukvarjala tudi z uvajanjem izboljšav kakovosti v zdravstvu v Termah Dobrna v povezavi s pridobitvijo mednarodne akreditacije.
Že na začetku strokovnega dela je spoznala, da je zelo pomembno nenehno izobraževanje in spremljanje strokovne literature, kar ji je bilo vselej v veselje in prid. Ugotovila je, da tako najbolje pomaga ženskam v njihovih težavah. 
Leta 2020 je zaključila redno delo v Termah Dobrna, še vedno pa v sklopu samoplačniških ambulant v Termah Dobrna izvaja akupunkturo in samoplačniške ginekološke ter ultrazvočne preglede.

Pokaži več

TERMIN AMBULANTE

Potrebna je predhodna rezervacija termina na telefonski številki: 03 78 08 143 ali e-naslovu: fizioterapija@terme-dobrna.si