Zdraviliško zdravljenje in pacientove pravice

V Termah Dobrna bomo z najboljšimi specialisti in osebjem poskrbeli za vas, ko boste na predlog osebnega zdravnika ali zdravnika, ki vas zdravi v bolnišnici prejeli odobritev za zdraviliško zdravljenje na podlagi odločbe imenovanega zdravnika ZZZS v primerih ginekoloških bolezni, vnetnih revmatskih bolezni, degenerativnega izvensklepnega revmatizma, stanjih po poškodbah in operacijah lokomotornega (gibalnega) sistema s funkcijsko prizadetostjo, nevroloških bolezni, poškodbah in boleznih centralnega perifernega živčnega sistema, vključno s cerebrovaskularnimi inzulti ter živčno mišičnimi boleznimi.

Zdraviliško zdravljenje odobri imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje na osnovi predloga osebnega zdravnika zavarovanca ali zdravnika, ki zavarovano osebo zdravi v bolnišnici.

Zavarovana oseba ima pravico do zdraviliškega zdravljenja pri zdravstvenih stanjih navedenih v 45. členu Sprememb in dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (POZZ), če je pričakovati povrnitev funkcionalnih sposobnosti.

Zdraviliško zdravljenje traja praviloma 14 dni in se izvaja v določenem obdobju, brez prekinitev. Izjemoma sme imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje predlagati daljše zdravljenje ali ga na predlog zdravilišča podaljšati do 28 dni, če je pri tem pričakovati občutno boljši uspeh rehabilitacije.

KAKO DO ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA

Osebni zdravnik ali zdravnik specialist, ki pri pacientu ugotovi utemeljeno potrebo po zdraviliškem zdravljenju, poda predlog za zdraviliško zdravljenje imenovanemu zdravniku Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Imenovani zdravnik zavoda ta predlog odobri ali zavrne.

IZBIRA ZDRAVILIŠČA

Imenovani zdravnik z odločbo odobri zdraviliško zdravljenje in opredeli vrsto, obliko oziroma standard in trajanje zdraviliškega zdravljenja. Poleg navedenega imenovani zdravnik določi tudi zdravilišče, v katerega bo zavarovanec napoten na zdravljenje. To zdravilišče določi na podlagi usposobljenosti zdravilišča za določeno obliko zdravljenja. Zavarovana oseba lahko zahteva zdravljenje v drugem zdravilišču, kot ga je določil imenovani zdravnik zavoda, vendar samo v zdravilišču, ki je usposobljeno za storitve oziroma določeni standard, za katerega je bilo zdravljenje odobreno.

UVELJAVLJANJE PRAVICE DO ZDRAVLJENJA

Zavarovana oseba lahko uveljavlja pravice do zdraviliškega zdravljenja zaradi iste bolezni oziroma enakega stanja, enkrat na dve leti, otroci pa največ enkrat na leto. V okviru odobrenega zdravljenja ima zavarovanec pravico do vrste in obsega storitev, ki jih določi imenovani zdravnik v skladu s standardi, določenimi v Prilogi II/d-3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010 – Razvrstitev zdravilišč po standardih, ki jih opravljajo.

VRSTE ZDRAVILIŠKEGA ZDRAVLJENJA

  • Stacionarno zdraviliško zdravljenje (zavarovanec biva v zdravilišču, ZZZS, v skladu z zavarovančevim zavarovanjem, krije stroške namestitve in zdravstvenih storitev)
  • Ambulantno zdraviliško zdravljenje (zavarovanec prihaja na dnevne obravnave od doma, ZZZS krije stroške zdravstvenih storitev).

KAJ LAHKO STORITE V PRIMERU, DA VAM ZDRAVNIŠKA KOMISIJA NI ODOBRILA ZDRAVLJENJA?

Preverite možnosti pritožbe. Če tudi po pritožbi niste dobili odobrenega zdraviliškega zdravljenja vam lahko vaš osebni zdravnik osebni zdravnik izstavi delovni nalog na osnovi katerega boste lahko pri nas koristili predpisano ambulantno fizioterapijo. V tem primeru se na dnevne terapevtske obravnave vozite od doma ali pa si, iz naše raznolike in cenovno ugodne ponudbe, izberete program bivanja, ki vam bo najbolj ustrezal.
Seveda pa se lahko tudi za celotno zdravljenje odločite kot samoplačnik. Obrnite se na naše svetovalce v službi rezervacij, ki vam bodo z veseljem pomagali pri izbiri programa bivanja. Velja omeniti, da nekateri programi že vsebujejo določene terapije, zato vam priporočamo, da pri telefonskem ali pisnem kontaktiranju navedete vaša pričakovanja in želje ali morebitne omejitve. Na ta način vam bodo lahko svetovali vsebinsko in cenovno najbolj ugoden in primeren program za vas.