Hotel Švicarija - Terme Dobrna
05. Julij 2023 —
Obvestila

Nagradna igra »Osvoji vikend paket v Hotelu Švicarija«, ki je potekala med 6. 7. 2023 in 21. 7. 2023 je uradno zaključena. Hvala vsem za sodelovanje. 

Nagrajenec je gospod Sečko Hižak. Čestitamo!

SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »Velika poletna nagradna igra – Osvoji vikend paket v Hotelu Švicarija«

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Organizator in izvajalec nagradne igre je podjetje Terme Dobrna d. d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

1.2 Ti Splošni pogoji in pravila določajo:
- potek in izvedbo nagradne igre,
- pogoje za sodelovanje v nagradni igri,
- nagradni sklad, izbiro nagrajenca in predajo nagrade,
- pravice in obveznosti nagrajenca,
- informacije o obdelavi osebnih podatkov v zvezi z nagradno igro.

1.3 Ti Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri so objavljeni na spletni strani Term Dobrna www.terme-dobrna.si

2. POTEK in IZVEDBA NAGRADNE IGRE

2.1 Nagradna igra bo potekala na Facebook strani Term Dobrna v obdobju od 6. 7. 2023 do vključno 21. 9. 2023. Facebook ni pokrovitelj nagradne igre in tudi na nikakršen način ni povezan z organizacijo nagradne igre. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (kot npr. stroške prenosa podatkov, dostopa do svetovnega spleta ...).

2.2 Izmed udeležencev nagradne igre bo z žrebom naključno izbran 1 nagrajenec, ki mu bo podeljena ena nagrada iz nagradnega sklada.

2.3 Nagradno žrebanje bo 24. 7. 2023, po 12. uri.

2.4 Rezultati žrebanja in nagrajenec (ime, priimek in kraj bivanja) bodo objavljeni na spletni strani organizatorja nagradne igre (https://www.terme-dobrna.si/utrip-term-dobrna). Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z označitvijo v komentarju pod objavo, najpozneje v roku 8 dni po žrebanju. Na enak način bo organizator nagrajenca pozval, da nas kontaktira prek zasebnega sporočila in povabil k sprejemu nagrade.

2.5 Nakup produkta ali storitve Term Dobrna ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

3.1 Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna fizična oseba, razen zaposlenih pri organizatorju nagradne igre ter v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

3.2 Posameznik postane udeleženec nagradne igre s tem, ko na spletnem naslovu https://www.facebook.com/HoteliTermeDobrna/ komentira in všečka objavo. S komentiranjem in všečkanjem objave se udeleženec v nagradni igri strinja s Splošnimi pogoji in pravili nagradne igre ter daje izvajalcu nagradne igre dovoljenje za uporabo svojih osebnih podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

3.3 Vsak udeleženec nagradne igre lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih elektronskih naslovov ali drugih osebnih podatkov, jo lahko izvajalec nagradne igre nemudoma in nepreklicno izključi iz nagradne igre.

4. NAGRADNI SKLAD

4.1 Nagrado podarja organizator nagradne igre Term Dobrna d. d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija.

4.2 Podeljena bo ena (1) nagrada. Nagrada je 2-dnevni vikend paket za dve osebi v Hotelu Švicarija**** z vključenimi storitvami:
•    polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja),
•    najem kopalnega plašča v času bivanja,
•    kopanje v termalnih bazenih v hotelu Vita,
•    vstop v Sauna Spa v hotelu Švicarija,
•    vstop v fitnes v hotelu Švicarija,
•    brezplačen Wi-Fi in parkiranje.

4.3 Nagrajenec mora nagrado izkoristiti v treh mesecih od prejema.

4.4 Nagrada ni izplačljiva v gotovini in ni zamenljiva za drugo nagrado. Nagrada ni prenosljiva.

5. IZBIRA NAGRAJENCA IN PREDAJA NAGRADE

5.1 Nagrajenec bo izbran naključno z nagradnim žrebanjem.

5.2 Nagradno žrebanje bo 24. 7. 2023. Organizator nagradne igre bo žreb izvedel tako, da bo med vsemi sodelujočimi, ki so podali odgovor na nagradno vprašanje, z uporabo spletnega orodja za žreb naključno izžrebal 1 nagrajenca. Žrebu bo prisostvovala 3-članska žirija, sestavljena iz zaposlenih pri organizatorju nagradne igre.

5.3 Nagrado bo nagrajencu predal organizator nagradne igre po predhodnem dogovoru z nagrajencem (osebno ali po pošti).

6. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAGRAJENCA

6.1 Organizator bo nagrajenca objavil in označil pod Facebook objavo nagradne igre ter nagrajenca pozval, da se javi prek zasebnega Facebook sporočila, najkasneje v roku 8 dni po nagradnem žrebanju. Po odzivu nagrajenca ga bo organizator v zasebnem sporočilu povabil k sprejemu nagrade in predhodnem posredovanju podatkov, ki so nujno potrebni za izročitev oziroma prevzem nagrade (ime, priimek in naslov).

6.2 Nagrajenec je do nagrade upravičen, če se pisno odzove v roku 21 dni od organizatorjeve objave nagrajenca pod Facebook objavo in javi vse nujno potrebne podatke iz prejšnje točke. Če organizator v navedenem času nagrajenčevega odziva ne prejme, se šteje, da se je nagrajenec nagradi odpovedal.

6.3 Če nagrajenec ne navede pravih in točnih osebnih podatkov iz prve točke tega člena, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli drugega nadomestila.

6.4 Nagrajenec izgubi pravico do nagrade, če nasprotuje:
- objavi svojega imena, priimka in kraja bivanja v kontekstu objav oziroma promocije po izvedeni nagradni igri;
- fotografiranju ali avdio in/ali video snemanju prevzema nagrade;
- fotografiranju ali avdio in/ali video snemanju koriščenja nagrade v dogovorjenem terminu, kraju in scenariju za fotografiranje ali avdio in/ali video snemanje;
- objavi fotografij ali avdio in/ali video posnetkov iz prejšnjih alinej na spletnih straneh organizatorja (vključno s stranmi oziroma profili organizatorja v socialnih omrežjih) ali spletnih in tiskanih medijih.

6.5 Nagrajenec izgubi pravico do nagrade tudi v vsakem primeru, ko organizator naknadno ugotovi, da je nagrajenec v nagradni igri sodeloval v nasprotju s temi Splošnimi pogoji in pravili.

7. INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

7.1 Upravljavec osebnih podatkov je organizator - podjetje Terme Dobrna d. d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na naslovu organizatorja, na e-naslovu: info@terme-dobrna.si in na telefonski številki: +386 3 7808 110.

7.2 Osebni podatki udeležencev se obdelujejo za namene izvedbe nagradne igre (preverjanje pogojev za sodelovanje v nagradni igri in žrebanje) in za obveščanje o rezultatih nagradne igre. Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes organizatorja, da izvede nagradno igro.

7.3 Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnje točke, pa tudi za naslednje namene:
- podelitev in koriščenje nagrade;
- obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
- preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili;
- izpolnjevanje davčnih obveznosti organizatorja (odmera in plačilo dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer izžrebanec ne more prejeti nagrade.

7.4 Pravni temelj za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca je darilna pogodba, ki je v skladu s temi Splošnimi pogoji in pravili sklenjena s sprejemom nagrade s strani nagrajenca.

7.5 Upravljavec (organizator) osebnih podatkov udeležencev in nagrajenca ne posreduje tretjim osebam.

7.6 Podatki udeležencev, ki so jih udeleženci sami objavili na Facebook strani, se hranijo v skladu s splošnimi pogoji, kot jih določa Facebook. Podatke nagrajencev hrani upravljavec (organizator) v svojem arhivu 10 let.

7.7 Udeleženci nagradne igre imajo pravico zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za prejemanje obvestil;
- da jim upravljavec (organizator) posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec (organizator) posreduje drugemu upravljavcu po izbiri udeleženca.

7.8 Nagrajenec ima pravico zahtevati:
- dostop do svojih osebnih podatkov;
- popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
- izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavi, da nagrade ne sprejema oziroma jo vrača, in hkrati prekliče morebitno soglasje za prejemanje obvestil;
- da mu upravljavec (organizator) posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanj, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec (organizator) posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

7.9 Več informacij in pomoč glede uveljavljanja navedenih pravic je dostopnih na spletni strani www.terme-dobrna.si pod razdelkom Varstvo osebnih podatkov.

8. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

8.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje izvajalec nagradne igre. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci nagradne igre pošljejo na info@terme-dobrna.si v roku 10 dni od prejema obvestila o rezultatih žrebanja. Šteje se, da je udeleženec prejel obvestilo na dan, ko je organizator na njegov e-naslov poslal obvestilo.

8.2 Za vse morebitne spore, ki jih udeleženec in organizator ne bi mogla rešiti po mirni poti, je pristojno Sodišče v Celju, Republika Slovenija.

9. SPREMEMBE

9.1 Izvajalec nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Dobrna, 6. 7. 2023