Pravno objašnjenje

Informacije Term Dobrna in njegovih pogodbenih partnerjev na teh spletnih straneh so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene. Določene informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o storitvah Term Dobrna in njegovih partnerjev in so tudi namenjene le splošni predstavitvi storitev, zaradi česar vsebujejo samo splošne informacije o le-teh. Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Vse informacije, fotografije in podobe, ki jih vsebujejo spletne strani Term Dobrna, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Terme Dobrna d.d. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: “Terme Dobrna d.d. – Vse pravice pridržane.”

Vsa imena podjetij partnerjev in sodelavcev, ki se pojavljajo v besedilu na teh spletnih straneh v tisku, ki je drugačen od ostalega tiska ali s simbolom, znamko ali znakom, vključno z logom Terme Dobrna, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Terme Dobrna d.d. ali družbe s katerimi sodeluje. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Čeprav bodo Terme Dobrna d.d. s vso skrbnostjo storil vse, da bi bile informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Terme Dobrna d.d. si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

NITI TERME DOBRNA d.d. NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA TRETJIM OSEBAM ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Terme Dobrna d.d. nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti, katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco. Nekatere informacije, ki jih imamo na našem spletnem strežniku, so tiste, ki jih prostovoljno dajete preko formularjev, nekatere pa se zbirajo avtomatično. Za vsakega obiskovalca naših spletnih strani naš strežnik avtomatično prepozna ime obiskovalčevega področja, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova. Zbiramo samo skupne informacije o tem, katere strani obiskovalci odpirajo in obiskujejo in o informacijah, ki jih obiskovalec posreduje, na primer pregledne informacije in/ali prijave na spletne strani. Analiziramo samo skupne informacije, ki jih posredujejo obiskovalci naših spletnih strani, da bi izboljšali vsebino in usluge, ki jih ponuja naša spletna stran.

Če bi se katerikoli obiskovalec naše spletne strani odzval s kakršnimikoli informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer podjetje Terme Dobrna d.d. v zvezi z njimi ne bo imelo nikakršne odgovornosti ter jih bo lahko prosto uporabljalo, razmnoževalo, razkrivalo in/ali širilo drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov in/ali storitev, ki vsebujejo take informacije, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

Nekatere spletne strani včasih odložijo v obiskovalčev računalnik posamezne informacije, ki jih imenujemo “Piškotki”. Piškotki nam lahko povedo, kako in katere strani na spletnih straneh obiskujejo ljudje v kakšnem številu. Ta tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani; te informacije se nahajajo v združeni obliki. Namen te tehnologije in informacij, ki jih posreduje, je izboljšati naše spletne strani. Politika glede piškotkov velja za vse spletne strani Terme Dobrna. V primeru, da bi neka določena stran ali njen del odstopala od te politike, bomo jasno navedli namenjeno uporabo te informacije na tisti spletni strani ali njenem določenem delu.

Podjetje Terme Dobrna d.d. bo vse pridobljene podatke o obiskovalcih spletnih strani varovalo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo slovensko in evropsko zakonodajo. S pošiljanjem osebnih podatkov preko informativnega ali rezervacijskega obrazca obiskovalec spletnih strani pristane, da podjetje Terme Dobrna d.d. te podatke uporablja za interne potrebe statistike in obdelave podatkov. Pri tem se podjetje zavezuje, da podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam ali podjetjem s ciljem komercialnega izkoriščanja osebnih podatkov.

Na naših spletnih straneh vam ponujamo možnost rezervacije naših kapacitet preko obrazca za povpraševanje, preko spletne pošte, s katero nam posredujete vaše želje glede rezervacije, mi pa vam posredujemo ponudbo. Samo povpraševanje oziroma naša ponudba ne štejeta za potrjeno rezervacijo, saj je bistveni pogoj za veljavnost prijave vaša potrditev rezervacije oziroma naše ponudbe. V primeru, da potrditve ne prejmemo se šteje, da rezervacija ni bila nikoli naročena.

Poleg navedenega načina vam ponujamo možnost rezervacije preko spleta, preko rezervacijskega obrazca. V tem primeru bo rezervacija potrjena, ko boste prejeli našo potrditev rezervacije. S tem vam seveda jamčimo, da boste dobili natančno tako namestitev, kot ste si jo izbrali.

Gost ima pravico do odpovedi rezervacije. V primeru, ko gost odpove aranžma, imajo Terme Dobrna d.d. pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa, v katerem je gost predložil odpoved. Odpoved rezervacije je brezplačna do 24 ur pred prihodom. V primeru, da odpovedi rezervacije ne sporočite pravočasno, vam zaračunamo 1 x nočitev po polni ceni veljavnega cenika Term Dobrna.

V primeru spremembe aranžmaja na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Term Dobrna d.d. zaradi nepravilno opravljene storitve, gost nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene. Odpoved mora gost poslati v pisni obliki ali po elektronski pošti na naslov podjetja kjer je rezerviral bivanje ali na rezervacijsko službo Term Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna.

Terme Dobrna d.d. vse pridobljene podatke o gostih varujejo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da gost s sprejemom ponudbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave in obveščanja o ponudbi. Če gost tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi.

Končna določila
V vseh cenah iz ponudbe Term Dobrna d.d. je že vključen davek na dodano vrednost. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno PRISTOJNO sodišče v Celju.