11. travnja 2023 —
Obavijesti

Osvojite ekskluzivan 2-dnevni vikend odmor za dvije osobe u Hotelu Švicarija**** 

NAGRADNA IGRA JE ZAVRŠILA.

Uključene usluge:

  • polupansion (švedski stol),
  • kupanje u termalnim bazenima u hotelu Vita,
  • ulaz u Sauna Spa u hotelu Švicarija,
  • ulaz u fitness centar u hotelu Švicarija,
  • korištenje ogrtača za vrijeme boravka,
  • besplatan Wi-Fi i parkiralište u blizini hotela.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri obavezna je prijava na naše e-vijesti, s kojima vas redovito obavještavamo o aktualnoj ponudi, pogodnostima i novostima.

Požurite, nagradna igra završava 15. 5. 2023. 


OPĆI UVJETI I PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOJ IGRI
»Osvoji 2 noćenja za 2 osobe u Termama Dobrna«

NAPOMENA: Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik nagradne igre potvrđuje da je upoznat i da se slaže sa svim odredbama u ispod navedenim uvjetima i pravilima sudjelovanja u nagradnoj igri »Osvoji 2 noćenja za 2 osobe u Termama Dobrna«.

1. OPĆE ODREDBE

1.1 U skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima sudjelovanja u nagradnoj igri Terme Dobrna d.d., vlasnik robne marke Terme Dobrna priređuje nagradnu igru »Osvoji 2 noćenja za 2 osobe u Termama Dobrna« (u daljnjem tekstu nagradna igra).

1.2 Opis nagradne igre te Opći uvjeti i pravila sudjelovanja u nagradnoj igri objavljeni su na
www.terme-dobrna.si/hr.

1.3 Nagradna igra bit će dostupna na internetskoj stranici www.terme-dobrna.si/hr putem prijave na e-novosti (kupnja proizvoda ili usluge Terme Dobrna nije uvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri) od 11. 4. 2023 do 15. 5. 2023 do 12. sati.

2. DEFINICIJE POJMOVA

2.1 Organizator i izvođač nagradne igre »Osvoji 2 noćenja za 2 osobe u Termama Dobrna« je poduzeće Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija.

2.2 Opći uvjeti i pravila nagradne igre definiraju postupke i uvjete pod kojima sudionici mogu sudjelovati u nagradnoj igri.

2.3 Sudionik nagradne igre i/ili dobitnik može biti samo punoljetna fizička osoba koja želi sudjelovati u nagradnoj igri, slaže se s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre te proslijedi točne osobne podatke u svim koracima nagradne igre i preuzimanja nagrade. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati zaposlenici organizatora i izvođača nagradne igre te zaposlenici poduzeća koji na bilo koji način sudjeluju u provedbi nagradne igre. Sudionici mogu biti sve fizičke osobe starije od 18 godina koje imaju prebivalište u Republici Sloveniji, Italiji, Njemačkoj, Austriji i Hrvatskoj.

3. TIJEK NAGRADNE IGRE

3.1 Za sudjelovanje u nagradnoj igri sudionik nagradne igre mora biti upoznat s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre i biti suglasan s njima. Sudjelovanje u nagradnoj igri smatra se potvrdom da je sudionik nagradne igre upoznat s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre i da je suglasan s njima.

3.2 Da bi sudjelovao u nagradnoj igri sudionik nagradne igre mora se prijaviti na e-novosti na internetskoj stranici www.terme-dobrna.si/hr.

3.3 Poslanim dojmom odnosno prijavom na e-novosti sudionik u nagradnoj igri slaže se s Općim uvjetima i pravilima nagradne igre te izvođaču nagradne igre daje dopuštenje za upotrebu svojih osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

3.4 Nakon završetka nagradne igre bit će dodijeljena 1 nagrada (vidi točku 4.).

3.5 Svaki sudionik nagradne igre u nagradnoj igri može sudjelovati samo jednom. Ako postoji sumnja da je ista osoba sudjelovala u nagradnoj igri upotrebom različitih elektroničkih adresa ili drugih osobnih podataka, izvođač nagradne igre može je odmah i neopozivo isključiti iz nagradne igre.

3.6 Svi sudionici nagradne igre koji sudjeluju u nagradnoj igri po uvjetima iz točke 3.2. sudjelovat će u nagradnom izvlačenju koje će se održati 16. 5. 2023, poslije 10. sati. Nagradno izvlačenje provest će izvođač nagradne igre tako da će među svim sudionicima nasumično izvući jednog dobitnika nagradne igre. Izvlačenju će prisustvovati tročlani žiri sastavljen od zaposlenika izvođača nagradne igre. Dobitnici će o rezultatima izvlačenja od strane izvođača nagradne igre biti obaviješteni putem elektroničke pošte najkasnije u roku od 8 dana nakon izvlačenja. Rezultati će biti objavljeni i na internetskoj stranici www.terme-dobrna.si.

4. NAGRADNI FOND

4.1 Nagrade daruje organizator nagradne igre Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija.

4.2 Nagrada je paket od 2 noćenja za 2 osobe Terme Dobrna (uključuju noćenje sa doručkom). Dobitnici nagradu moraju iskoristiti u roku od 3 mjeseca od obavijesti o nagradi.

4.3 Nagrada se ne može isplatiti u gotovini ni zamijeniti za drugu nagradu. Nagrada nije prenosiva.

4.4 Dobitnik je obveznik plaćanja poreza na dohodak u skladu s odredbom 4. alineje članka 15. Zakona o porezu na dohodak. Porez na dohodak u ime primatelja nagrade plaća organizator nagradne igre.

5. OBVEZE SUDIONIKA I DOBITNIKA

5.1 Dobitnik prije primanja nagrade izvođaču nagradne igra mora proslijediti svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, porezni broj). Dobitnik se obvezuje proslijediti izvođaču svoj porezni broj te izričito i bezuvjetno dopušta izvođaču da njegove osobne podatke i porezni broj posreduje nadležnom poreznom tijelu za svrhu razreza poreza na dohodak. Dobitnik ima pravo na nagradu ako se pismeno odazove u roku od 21 dana od primitka obavijesti organizatora i javi sve podatke potrebne za preuzimanje nagrade. Ako organizator u navedenom vremenu ne primi odgovor od dobitnika, smatra se da je dobitnik odustao od nagrade.

5.2 Ako dobitnik ne navede ispravne osobne podatke, gubi pravo na nagradu bez prava na bilo kakvu drugu nadoknadu.

5.3 Svaki sudionik nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri slaže se da se njegovo ime, prezime i mjesto boravka u slučaju da dobije nagradu javno objave (na internetu ili u tiskanim medijima). Isto tako dopušta objavu mogućeg foto- i videomaterijala koji bi nastali u trenutku primitka odnosno upotrebe nagrade.
Ime, prezime i mjesto boravka dobitnika te mogući foto- i videomaterijal primitka i upotrebe nagrade mogu ostati javno objavljeni i nakon završetka upotrebe nagrade odnosno i ako sudionik nagradne igre odluči otkazati svoje sudjelovanje u nagradnoj igri.

5.4 Svaki sudionik nagradne igre slaže se da na organizatora nagradne igre prenese sva materijalna autorska prava za pripremu mogućeg foto- i videomaterijala koji je nastao u trenutku njegova preuzimanja ili upotrebe nagrade. Navedenom dodjelom i prijenosom organizator nagradne igre stječe opća, stalna i neograničena prava na foto- i videomaterijal. Organizator nagradne igre stječe i univerzalne, stalne i neograničene nazive, prava i interese u vezi sa sredstvima, vremenom, mjestom i bilo čime drugim stečenim u trenutku predaje i upotrebe nagrade bez ograničenja, sa svim pravima na umnožavanje, distribuiranje, javno objavljivanje foto- i/ili videomaterijala, kako odredi organizator nagradne igre prema vlastitoj prosudbi.

5.5 Nagrade će predati organizator nagradne igre prema prethodnom dogovoru s dobitnikom (osobno ili putem pošte).

5.6 Organizator nagradne igre zadržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:
• se pojavi sumnja o istovjetnosti podataka,
• se utvrdi da je sudionik nagradne igre sudjelovao u nagradnoj igri protivno Općim uvjetima i
pravilima nagradne igre,
• dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 21 dana nakon poslane obavijesti o nagradi od strane izvođača nagradne igre.

6. INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

6.1 Osoba koja obrađuje osobne podatke je Organizator - tvrtka Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, Slovenija. Ovlaštena osoba za zaštitu podataka je kod Organizatora dostupna na adresi organizatora, na e-adresi: info@terme-dobrna.si i na telefonskom broju: +386 3 78 08 110.

6.2 Osobni podatci sudionika obrađuju se u svrhu provedbe nagradne igre (provjeravanje uvjeta za sudjelovanje u nagradnoj igri i ždrijebanje), za obavještavanje o rezultatima nagradne igre, statističke i tržišne analize te izravnog marketinga do opoziva suglasnost. Dostavljanje osobnih podataka je u ovu svrhu obvezno, inače sudjelovanje u nagradnoj igri nije moguće. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je zakonski interes organizatora da provede nagradnu igru, odnosno dozvola sudionika (obavještavanje o novostima i ponudi) koju sudionik može u bilo kojem trenutku opozvati. 

6.3 Osobni podaci dobitnika obrađuju se u svrhu i pod uvjetima iz prijašnje točke, a također i u sljedeće svrhe:
- preuzimanje i korištenje nagrade;
- obavještavanje zainteresirane javnosti o rezultatima nagradne igre;
- provjeravanje ispunjavanja obveze dobitnika u skladu s ovim Općim uvjetima i pravilima;
- ispunjavanje porezne obveze organizatora (izračun i uplata poreza).

Dostavljanje osobnih podataka je u ovu svrhu obvezno, u protivnom dobitnik neće moći preuzeti nagradu.

6.4 Pravna osnova za obradu osobnih podataka dobitnika je darovni ugovor koji je u skladu s općim uvjetima i pravilima sklopljen preuzimanjem nagrade od strane dobitnika.

6.5 Osoba koja obrađuje podatke (Organizator), osobne podatke sudionika i dobitnika neće posredovati trećim osobama, uz iznimku posredovanja osobnih podataka dobitnika nadležnim poreznim tijelima u svrhu izračuna i plaćanja poreza.

6.6 Voditelj obrade će prikupljene podatke štititi sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka iu skladu sa svojim internim aktima donesenim na temelju zakona.

6.7 Dobitnici nagradne igre imaju pravo zahtijevati:
- pristup svojim osobnim podatcima;
- ispravak osobnih podataka i vezano uz to pravo na ograničenje obrade;
- brisanje osobnih podataka ako istovremeno izjave da odustaju od sudjelovanja u nagradnoj igri, odnosno opozovu eventualnu suglasnost za primanje obavijesti;
- da im osoba koja obrađuje podatke (Organizator) dostavi osobne podatke koji se odnose na njih u CSV formatu ili da osoba koja obrađuje podatke (organizator) te podatke dostavi drugoj osobi koja obrađuje podatke po izboru sudionika.

6.8 Dobitnik ima pravo zahtijevati:
- pristup svojim osobnim podacima;
- ispravak osobnih podataka i vezano uz to pravo na ograničenje obrade;
- brisanje osobnih podataka ako istovremeno izjavi kako nagradu neće primiti, odnosno da će je vratiti i istovremeno opozove eventualnu suglasnost za primanje obavijesti;
- da mu osoba koja obrađuje podatke (Organizator) dostavi osobne podatke koji se odnose na njega u CSV formatu ili da osoba koja obrađuje podatke (Organizator) iste dostavi drugoj osobi koja obrađuje podatke po izboru dobitnika.

6.9 Više informacija i pomoć vezana uz navedena prava nalazi se na mrežnoj stranici www.terme-dobrna.si.

7. PRITUŽBE I REKLAMACIJE

7.1 Sve pritužbe i reklamacije rješava izvođač nagradne igre. Pritužbe i reklamacije sudionici nagradne igre mogu poslati na info@terme-dobrna.si.

7.2 U slučaju utemeljenih pritužbi izvođač nagradne igre obvezuje se da će ih otkloniti u zakonski određenom vremenu i o tome obavijestiti sudionika nagradne igre.

7.3 Za sve sporove mjerodavan je Sud u Celju, Republika Slovenija.

8. PROMJENE

8.1 Izvođač nagradne igre može promijeniti ova pravila, ako to zahtijevaju uzroci tehničke ili komercijalne prirode ili uzroci od strane javnosti.

Dobrna, 11. 4. 2023.