Darja Ratajc

dipl. med. sestra (glavna medicinska sestra)

Darja Ratajc je diplomirala leta 1990 v Ljubljani in se istega leta zaposlila v Splošni bolnišnici Celje. Delala je na področju Intenzivne interne medicine, na področju preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb ter urgentne medicine. Ves čas se je dodatno izobraževala. Opravila je podiplomski tečaj hospitalne higiene, pridobila specialno znanje za triažno medicinsko sestro ter bila vrsto let članica Komisije za opravljanje strokovnih izpitov za poklic bolničarja in zdravstvenega tehnika. Sodelovala je pri pripravi standardov zdravstvene nege in je mentorica dijakom, pripravnikom in študentom zdravstvene nege. Ekipi medicinskega centra se je pridružila oktobra 2016. Vodilo pri njenem delu je zagotavljanje strokovne, kvalitetne in varne zdravstvene nege ter spoštljiv odnos do pacientov, njihovih svojcev ter sodelavcev.

Pokaži več