O Termah Dobrna

Spoznajte nas in našo zgodovino

Terme Dobrna smo sodobno in dinamično zdraviliško-turistično središče. Zdravilišče združuje tako naravne danosti kot sodobno medicinsko znanost, kar ga uvršča v sam vrh slovenskega turizma.

TERME DOBRNA NEKOČ

Terme Dobrna so najstarejše delujoče slovensko termalno zdravilišče z več kot 610 letno tradicijo. Naravni vrelec, obenem pa tudi svež zrak, milo podnebje in rodovitna pokrajina so pripomogli k razvoju in uveljavitvi toplic Dobrna.

V prazgodovinski dobi so si na bližnjem griču Gradišče postavili utrjeno selišče, o zgodnji naselitvi pa priča tudi depojska najdba 500 keltskih novčičev. Najdbe pričajo, da so Dobrno poznali tudi Rimljani. Verjetno so že takrat pričeli uporabljali tudi toplo dobrnsko vodo. Zanjo so vedeli tudi prvi slovenski naseljenci, saj so zgornje naselje poimenovali Toplice. Spodnje naselje pa so po dobu (hrastu), ki je bil široko naokrog značilno drevo, poimenovali Dobrna. Dobrnske terme in termalni vrelec se prvič pisno omenjata leta 1403. Takrat sta jih dobila Sigmund in Andrej Dobrnska.

Termalno vodo so začeli načrtno izkoriščati v začetku 17. stoletja, ko so postavili prvo poslopje, zametek kasnejšega Zdraviliškega doma. Pomembne korake v razvoju toplic so naredili njihovi lastniki – družine Gačnik/Schlangenburg, Dienersperg in Hoyos. Sredi 19. stoletja je toplice kupila štajerska deželna vlada, leta 1908 pa so prešle v državno last. V obdobju prve Jugoslavije je zdravilišče spadalo najprej pod mariborsko oblast, kasneje pa pod Dravsko banovino. Po drugi svetovni vojni se je fenomen množičnega turizma odražal tudi v zdravilišču Dobrna, ki je postalo dostopno širšim slojem prebivalstva.

Več o zgodovini

TERME DOBRNA DANES

Zdravje je naše vodilo in generator razvoja. Z nudenjem oddiha v neokrnjeni naravi in iskanjem ravnovesja ugodno vplivamo na zdravje naših gostov. S preventivnim delovanjem zdravje varujemo, z rehabilitacijo in zdraviliškim zdravljenjem ga povrnemo.

S strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije imamo v Termah Dobrna priznane tri naravne zdravilne dejavnike: termalna voda, fango in šota.

V okviru term deluje diagnostično-rehabilitacijski center - center zdravja Dobrna Medical, v katerem sodelujemo z vodilnimi strokovnjaki na področjih ginekologije, urologije, ortopedije in nevrologije. Na področju srednje in vzhodne Evrope smo prepoznani kot vodilni center za pomoč pri bolezenskih težavah z rodili, neplodnostjo, inkontinenco ter diagnostiko na področju ginekološko-uroloških stanj v povezavi z onkologijo ter nevroloških stanj.

Vodilni smo tudi na področju sonaravnega turizma, kjer parom in družinam z majhnimi otroci zagotavljamo mir, sprostitev in zdrav način življenja v neokrnjeni naravi ob raznovrstni namestitveni in gostinski ponudbi.

ZDRAVILIŠKI DOM

Srce termalnega zdravilišča

Zdraviliški dom zgrajen leta 1624, velja za osrednji in najstarejši objekt v zdravilišču. Že stoletja predstavlja srce zdravilišča, saj se v njem nahaja termalni vrelec z zdravilno vodo in marmorne termalne kopeli, ohranjene vse iz leta 1874.

Današnja stavba izvira v delu svojega jedra iz časa nastanka zdravilišča in je skozi razcvet le-tega, doživela številne dozidave in prenove. Zaradi svojih arhitekturnih in krajinskih značilnosti, jo varujemo kot naselbinsko dediščino.

Blagodejnost termalne vode so znali ceniti številni takratni obiskovalci, med njimi tudi brat cesarja Napoleona I., Louis Bonaparte, ki se je v Dobrni zdravil leta 1809 skupaj s preostalimi vojaki, ranjenimi v francosko-avstrijskih bojih. Zdravilišču se je oddolžil tako, da je dal v bazenu izravnati in zgladiti neravna skalnata tla.

Danes je Zdraviliški dom s svojo veličastno dvorano iz leta 1847, prizorišče elitnih kulturnih in zabavnih prireditev. Edinstvenemu razvajanju telesa in duha se lahko še vedno prepustite v marmornih termalnih kopeli, ohranjenih iz leta 1874.